Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenobia Maria
Nazwisko: Piwowarska
Nazwisko rodowe: Dobromilska
Miejsce urodzenia: Wolbrom
Data urodzenia: 13-09-1932
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze PUBP w Olkuszu i WUBP w Krakowie w sprawie członków organizacji "Armia Podziemna" działającej w okresie 1948-50 na terenie Wolbromia, Łęczycy, oraz woj. krakowskiego i kieleckiego. Organizacja założona we wrzeniu 1948 przez Henryka Adamusa ps. "Oldon", na spotkaniu w jednej z wsi pod Wolbromiem, rzekomo z polecenia niejakiego płk. Opolskiego (dotąd osoba nieustalona), miała na celu walkę z przedstawicielami władzy komunistycznej. Gromadzono broń, sporządzano ulotki, dokonywano akcji na kasy spółdzielni oraz ataków z bronią na przedstawicieli władzy. Zenobia Piwowarska, będąca wtedy uczennicą gimnazjum udzielała pomocy przy przechowywaniu broni oraz jej przenoszeniu, w jej miejscu zamieszkania miały odbywać się zebrania organizacji, a ponadto posiadała wydawnictwa antykomunistyczne. Po ponad rocznym rozpracowaniu UB rozpoczęło w kwietniu 1950 falę aresztowań na terenie Wolbromia, w wyniku czego 15.04.1950 Zenobia Piwowarska została zatrzymana, a następnie postanowieniem WPR w Krakowie aresztowana. Akta o sygn. IPN Kr 07/2365, t. 1-11 (2476/III-gr.)
Akta operacyjne i śledztwa dotyczące Zenobii Dobromilskiej prowadzone przez PUBP Olkusz oraz Dział Specjalny więzienia w Grudziądzu. Przyjeta do organizacji "Armia Podziemna" w 1948 roku przez Brunona Piekarskiego. Otrzymała ps. "Błyskawica". Zatrzymana 15.04.1950 przez PUBP Olkusz i następnie aresztowana. Skazana 16.02.1951 przez WSR w Krakowie na karę 7 lat więzienia. Akta zawierają dokumentację z odbywania kary w więzieniu w Grudziądzu, skąd na mocy amnestii została zwolniona 22.02.1953. Materiały sprawy złożono w archiwum WUBP w Krakowie 24.06.1955 pod sygn. 751/II. Przesygnowane do nr 110/II w 1966 roku. Akta o sygn. IPN Kr 010/101 (110/II).
Sprawa Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) w Krakowie przeciwko Zenobii Dobromilskiej i innym. Zatrzymana przez UB 15.04.1950, przeprowadzono rewizję w miejscu zamieszkania. Areszt tymczasowy od 20.04.1950. Aktem oskarżenia sporządzonym w WUBP w Krakowie 02.06.1950 oskarżona o przynależność do organizacji "Armia Podziemna". Akt oskarżenia wraz z materiałami sprawy przekazano do WSR 29.06.1950. Po weryfikacji i dostosowaniu do zaleceń politycznych przy koordynacji procesów członków AP (w tym procesów pokazowych), akt oskarżenia uzupełniono w styczniu 1951. Akta o sygn. IPN Kr 111/2648 (PR II 530/50).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Zenobii Dobromilskiej i innym. Zenobia Dobromilska ps. "Błyskawica" została oskarżona z art. 86 par. 2 KKWP, oraz art. 4 par 1 dekretu z 13.06.1946, o udział w okresie 1948-50 w organizacji "Armia Podziemna" na terenie Wolbromia. Wyrokiem z 16.02.1950 skazana na karę 7 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 110/4371 (SR 72/51).
Akta wykonania kary Zenobii Dobromilskiej prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową (WPR) w Krakowie. Skazana wyrokiem WSR w Krakowie z 16.02.1951 na karę 7 lat więzienia oraz przepadek mienia. Po rewizji wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie karę zmieniono 07.05.1951 na 5 lat więzienia. Osadzona w więzieniu Montelupich w Krakowie, a następnie w więzieniu w Grudziądzu. WSR w Krakowie wyrokiem z 13.02.1953 złagodził karę na mocy amnestii do 2,5 roku więzienia. Nakazem WPR zwolniona z więzienia w Grudziądzu 22.02.1953. Akta o sygn. IPN Kr 111/3439 (W 532/51).
Charakterystyka nr 47 sporządzona w 1978 roku w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji "Armia Podziemna" (AP) działającej w okresie 1948-1950 na terenie Wolbromia, Łęczycy, oraz woj. krakowskiego, katowickiego i kieleckiego. Zenobia Dobromilska figuruje jako osoba należąca do AP pod ps. "Błyskawica". Akta o sygn. IPN Kr 074/46 (47/X).
.