Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Piwowarski
Miejsce urodzenia: Wolbrom
Data urodzenia: 01-07-1931
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Romana
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP/PUdsBP w Olkuszu. Wacław Piwowarski był kontrolowany operacyjnie przez PUBP/PUdsBP w Krakowie jako żołnierz "Armii Podziemnej". Materiały złożono 19.10.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 28074/II. Akta zostały zniszczone. Akta o dawnej sygn. 28074/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze PUBP w Olkuszu i WUBP w Krakowie w sprawie członków organizacji "Armia Podziemna" działającej w okresie 1948-50 na terenie Wolbromia, Łęczycy, oraz woj. krakowskiego, katowickiego i kieleckiego. Organizacja założona we wrześniu 1948 przez Henryka Adamusa ps. "Oldon", na spotkaniu w jednej z wsi pod Wolbromiem, rzekomo z polecenia niejakiego płk. Opolskiego (dotąd osoba nieustalona), miała na celu walkę z przedstawicielami władzy komunistycznej. Gromadzono broń, sporządzano ulotki, dokonywano akcji na kasy spółdzielni oraz ataków z bronią na przedstawicieli władzy. Wacław Piwowarski ps. "Mały" należał do organizacji AP od początku 1950, został wciągnięty przez szkolnego kolegę Władysława Rogalskiego. Posiadał broń od 1948 oraz brał udział w akcji na milicjanta Kamionkę w 1950. Po ponad rocznym rozpracowaniu UB rozpoczęło w kwietniu 1950 falę aresztowań na terenie Wolbromia członków i współpracowników AP, w wyniku czego 16.04.1950 Wacław Piwowarski została zatrzymany, a następnie postanowieniem WPR w Krakowie z 21.04.1950 tymczasowo aresztowany. Akta o sygn. IPN Kr 07/2365, t. 1-11 ( 2476/III-gr.)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna nr 1220/F/55 założona 27.07.1955 na zwolnionego z więzienia jednego z członków AP z terenu Wolbromia. Przekształcona w Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) nr 1212/62. Wacław Piwowarski występuje w doniesieniach agentury z terenu Wolbromia, m.in. TW ps. "Technik", TW ps. "Józek". Akta o sygn. IPN kr 07/2365, t. 8 (2476/III-gr.)
Wacław Piwowarski był kontrolowany operacyjnie przez RSB KMMO w Zabrzu. Zarejestrowany 11.09.1962 pod nr 2159 przez RSB KMMO w Zabrzu w ramach sprawy o krypt. "Technik III" rozpracowywany jako b. członek organizacji "Armia Podziemna" działającej w latach 1948-50 w Wolbromiu. Prowadzenie sprawy zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Katowicach pod sygn. 8924/II. Akta zniszczono w roku 1988, pozostał mikrofilm z części materiałów o sygn. 1438/2. Mikrofilm o sygn. IPN Ka 0162/438/J (1438/2).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie w sprawie Wacława Piwowarskiego i innych. Proces w trybie uproszczonym o charakterze pokazowym nagłaśniany przez ówczesne media dotyczący grupy kierowniczej organizacji "Armia Podziemna" z Wolbromia. Wyrokiem z 22.01.1951 Wacław Piwowarski został skazany z art. 86 par. 2 KKWP, art. 1 par. 2 i 3, oraz art. 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946 na karę dożywotniego więzienia oraz przepadek mienia. Sąd Wojewódzki w Krakowie postanowieniem z 13.06.1956 złagodził karę do 12 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 110/4329, t. 1-5 (Sr 21/51).
Księga Główna Centralnego Więzienia w Rawiczu. Wacław Piwowarski po skazaniu wyrokiem WSR w Krakowie został przetransportowany do CW w Rawiczu. Przybył 01.06.1951. Przetransportowany do więzienia we Wronkach 03.12.1953. Księga Główna więźniów CW w Rawiczu, sygn. IPN Po 3/38, 3/46, 3/48.
Księga Główna więźniów CW we Wronkach. Wacław Piwowarski przybył transportem z Rawicza 05.12.1953. Przebywał we Wronkach do 28.10.1955, kiedy został przetransportowany do więzienia w Sztumie. Następnie odbywał karę w więzieniu w Sieradzu, oraz w OPW w Strzelcach Opolskich. Księga Główna więźniów CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/64. Karta DW 68 z kartoteki skazanych.
Charakterystyka nr 47 sporządzona w 1978 roku w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji antykomunistycznej "Armia Podziemna" (AP) działającej w okresie 1948-1950 na terenie Wolbromia, Łęczycy, oraz woj. krakowskiego, katowickiego i kieleckiego. Wacław Piwowarski figuruje jako członek AP. Akta o sygn. IPN kr 074/46 (47/X).
.