Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Urbanowicz
Miejsce urodzenia: Orzeł
Data urodzenia: 25-03-1916
Kraj urodzenia: Rosja
Imię ojca: Józef
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:

Generał broni WP (1973), żołnierz zawodowy. W PZPR od 6.09.1951 r. Od 1920 r. na terenie Łotwy, gdzie był m.in. członkiem: Harcerstwa Polskiego, Młodzieżowej Socjalistycznej Partii Socjalno-Demokratycznej - Sekcja Polska (1930-1935), Łotewskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) (1930). W 1938 r. ukończył Państwową Szkołę Morską w Rydze z dyplomem oficera mechanika floty handlowej. Po aneksji Łotwy przez ZSRS (1940) wstąpił do WKP(b), m.in. redagował polskojęzyczny "Czerwony Sztandar". W 1941 r. w szeregach Armii Czerwonej, walczył na froncie, dwukrotnie ranny. Od 16 września 1943 w PSZ w ZSRS, był między innymi: dowódcą kompanii ckm, zastępcą dowódcy pułku ds. polityczno-wychowawczych, następnie, od kwietnia 1944, zastępca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych w formowanej 4 Dywizji Piechoty im. J. Kilińskiego, z którą w 1945 r. brał udział w walkach na Wale Pomorskim, o Kołobrzeg itd. Od kwietnia 1945 r. dowodził Grupą Organizacyjną Dowództwa Marynarki Wojennej, w dalszym ciągu zastępca dowódcy Marynarki Wojennej ds. polityczno-wychowaczej, następnie szef Zarządu Polityczno-Wychowawczego MW RP (13.11.1945). Zastępcą komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP ds. politycznych, był od 16.01.1957 r., następnie komendant Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie, od 15.12.1958 r. W Głównym Zarządzie Politycznym WP w okresie (1960-1984), był kolejno: zastępcą szefa, I zastępcą oraz szefem. W latach 1984-1987, był ambasadorem PRL w Ułan Bator (Mongolska Republika Ludowa). Zmarł w Warszawie 6.07.1989 r.

Źródła:  AIPN BU 2174/7961 (teczka akt personalnych żołnierza); EA KOI BU 1/296/4493-4494, karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej MSW; AAN KC PZPR CK/5329; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 (S-Ż), Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010, s. 165-170.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 122.
Wiceminister Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa 11-04-1968 01-1984 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 195; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 (S-Ż), Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010, s. 165-170.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 6-02-1971 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 134.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 06-02-1971 6-07-1989 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 129; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 (S-Ż), Wyd. A. Marszałek Toruń 2010, s. 169.
.