Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Brzozowski
Miejsce urodzenia: Łopienie Zyski
Data urodzenia: 04-07-1925
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Michalina
Znany/a też jako:
Kazimierz Brzozowski
urodzony/a 04- 08-1925 Łopienie Zyski
Imiona rodziców: Bolesław Michalina


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka organizacji Armia Krajowa/ "Wolność i Niezawisłość" - Kazimierza Brzozowskiego ps. "Żuraw". K. Brzozowski oświadczył, że działalność konspiracyjną prowadził od 1942 roku, broni nie posiadał. Ujawnił się 22.04.1947 w PUBP Wysokie Mazowieckie. AP Białystok sygn. 1427/7, DU-12135.
Akta w sprawie Kazimierza Brzozowskiego prowadzone w 1949 roku przez PUBP Wysokie Mazowieckie i Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. K. Brzozowski został zatrzymany 06.07.1949. W dniu 08.08.1949 PUBP Wysokie Mazowieckie wszczął śledztwo, wynikiem którego było wydane 14.09.1949 postanowienie o pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. 17.09.1949 sformułowano aktu oskarżenia, zatwierdzony 07.10.1949 przez WPR w Białymstoku i skierowano sprawę na drogę sądową. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.10.1949 (Sr 582/49) K. Brzozowski został uznany winnym tego, że "na terenie wsi Łopienie-Zyski pow. Wysokie Mazowieckie mając dwukrotną wiarygodną wiadomość o miejscu pobytu bojówki Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dow. >Plona< [Tadeusz Bogatko], a mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego, nie zameldował natychmiast o tym władzy powołanej do ścigania tych przestępstw, tj. jesienią 1947 spotkał się z dowódcą tej bojówki i jednym z jej członków oraz w październiku 1948 spotkał się >Plonem< w pobliżu innego członka bojówki, przy czym >Plon< był mu osobiście znany i wiedział, że jest dowódcą bojówki". Za powyższe skazany został na 1 rok i 3 miesiące więzienia. Prośba o warunkowe zwolnienie została 03.05.1950 odrzucona przez WSR w Białymstoku. K. Brzozowski został zwolniony z więzienia 06.10.1950, po odbyciu całości kary. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 01.06.1994 uznał wyrok wobec K.Brzozowskiego, wydany 29.10.1949 przez WSR w Białymstoku za nieważny. IPN Bi 212/2847.
Teczka zagadnieniowa "P-13" zarejestrowana 22.09.1959 przez Wydz. III KW MO Białystok została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dotyczących działalności członków Armii Krajowej/ "Wolność i Niezawisłość" na terenie b. woj. białostockiego. Kazimierz Brzozowski figuruje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych, którzy ujawnili się w PUBP Wysokie Mazowieckie. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Akta WUSW Białystok z 1986 roku zawierają kwestionariusze osobowe członków organizacji "Wolność i Niezawisłość" obwód-powiat Wysokie Mazowieckie. Kwestionariusz z 16.05.1986 dotyczy Kazimierza Brzozowskiego ps. "Żuraw". Od sierpnia 1944 do września 1945 był członkiem Armii Krajowej działającej na terenie pow. Wysokie Mazowieckie, po czym przeszedł do organizacji "WiN". Ujawnił się 22.04.1947. Brak danych o działalności. IPN Bi 019/132/1, IPN Bi 019/133/2 (2/62).
Akta WUSW Białystok z lat 1986-89 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 90 dot. organizacji „Wolność i Niezawisłość” Obwód Wysokie Mazowieckie, krypt. "1"/ "Anna"/ "Aster"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51”. Kwestionariusz z 17.05.1986 dotyczy Kazimierza Brzozowskiego ps. "Żuraw", który od września 1945 do kwietnia 1947 był członkiem ‘WiN” na terenie pow. Wysokie Mazowieckie. Ujawnił się 22.04.1947. Brak danych o działalności. IPN Bi 019/129/4, IPN Bi 019/131/2 (2/62).
.