Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Władysław
Nazwisko: Dysarz
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 07-03-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Geodeta" nr rej. 16047 prowadzonej w okresie od 14.01.1977 do 08.09.1977 przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy. Sprawę założono w związku z kolportażem przez Romana Dysarza biuletynu Komitetu Obrony Robotników na terenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego "PAX” w Bydgoszczy. W sprawie wykorzystano osobowe źródła informacji: Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Kamila", TW pseud. "Bonek" oraz TW pseud. "Wega". Przez okres 6 miesięcy kontrolowano korespondencję ww., przez 4 miesiące w miejscu pracy rozpracowywanego stosowano podsłuch telefoniczny, a także przez 10 dni Wydz. "B" KW MO w Bydgoszczy prowadził za nim obserwację. 06.09.1977 z Romanem Dysarzem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono, a materiały 09.09.1977 złożono do archiwum pod sygn. 5397/II. IPN By 044/719 (597/II).
Meldunki operacyjne Wydz. III KW MO w Bydgoszczy dotyczące sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w woj. bydgoskim za rok 1977. W aktach zachowały się meldunki operacyjne z okresu 14.01.1977-08.09.1977, w których występuje Roman Dysarz jako podejrzany o kolportaż biuletynu KOR na terenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego "PAX” w Bydgoszczy. Ww. został objęty kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. "Geodeta". IPN By 077/516 t. 10 (64/24).
W dn. 14.02.1985 obserwowany przez Wydz. "B" WUSW w Bydgoszczy na zlecenie Wydz. IV WUSW w Bydgoszczy jako kontakt pseud. "Karol" do sprawy krypt. "Leon". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Roman Dysarz w dn. 21.02.1985 został zarejestrowany przez Wydział VI WUSW w Bydgoszczy jako osoba zabezpieczona (OZ). 18.12.1989 materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.
.