Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Tkacz
Miejsce urodzenia: Mianówek
Data urodzenia: 10-07-1952
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Tkacz 6.06.1975 został zarejestrowany przez Referat Służby Bezpieczeństwa KMiP w Elblągu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt."Warta”, prowadzonej od 3.03.1975 przez tenże referat pod nr rej. 19532. W dn.10.07.1975 w związku z reformą administracyjną kraju sprawę wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej KW MO w Gdańsku. Od 16.06.1975 SOR krypt. "Warta” prowadzona była przez Wydz. III KW MO w Elblągu pod nr rej. 324. Sprawa dotyczyła ujawnienia ulotek o treści antykomunistycznej na terenie Zakładów Mechanicznych "Zamech", Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz innych zakładów pracy w Elblągu. Zbigniew Tkacz, pracownik Zakładów Mechanicznych "Zamech" figuruje w aktach jako jedna z osób wytypowana do sprawdzenia w ramach operacji, ponieważ podejrzany był o kolportaż ww. ulotek. 21.03.1975 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono 31.07.1976, materiały 5.08.1976 złożono do archiwum pod sygn. 106/II. IPN Gd 0025/44 t. 1-2 (106/II).
.