Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Bogucki
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 14-12-1916
Imię ojca: Mieczysław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1975-1977, dotyczące petycji opracowanych przez grupy osób o „postawach opozycyjnych”, a w szczególności sygnatariuszy poszczególnych dokumentów. W materiałach znajdują się wykazy nazwisk oraz krótkie charakterystyki sygnatariuszy. Janusz Bogucki przechodzi w powyższych materiałach jako jeden z podpisujących petycję w sprawie zmian w konstytucji. Znajduje się tam również informacja dotyczącą zatrudnienia i zamieszkania J. Boguckiego (s.21). IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977).
Janusz Bogucki pozostawał w zainteresowaniu Wydziału III KSMO w Warszawie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o nr. ewidencyjnym 14616. Sprawa była prowadzona w latach 1976-1977 i dotyczyła osób, które podpisały petycję do Sejmu PRL "wyrażającą protest przeciwko zmianom konstytucji". Według zapisu na karcie E-14/1, ze względu na "jednorazowy fakt oraz zaniechanie dalszej wrogiej działalności" materiały dotyczące J. Boguckiego złożono w archiwum Wydziału "C" KSW pod sygn. 4673/II. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Materiałów o sygn. 4673/II brak. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Janusz Bogucki otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ). Zastrzeżenie o nr. Z-I-675/78/EAWA wydane przez Biuro Paszportów MSW na wniosek Wydziału III KSMO obowiązywało od 01.03.1976 do 20.02.1978. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych, brak możliwości ustalenia powodu wniesionego zastrzeżenia. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Janusz Bogucki 08.03.1978 został odnotowany w kartotece Biura "B" MSW. Na karcie B-8 widnieje adnotacja, że J. Boguckiego odwiedził figurant sprawy prowadzonej przez Wydział III KSMO. Ponadto znajduje się tam krótka adnotacja, iż J. Bogucki pozostaje "w zainteresowaniu Dep. III, współautor listów antypaństwowych". Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.