Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gustaw
Nazwisko: Herling-Grudziński
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 20-05-1919
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Dorota
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że Gustaw Herling-Grudziński był objęty w latach 1957-1963 kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji prowadzonej przez Wydział II Departamentu III MSW. Materiały z tego rozpracowani były w kolejnych latach wykorzystywane i uzupełniane przez SB. Powodem rozpracowania był fakt, iż ww. był pisarzem, publicystą paryskiej "Kultury" "nastawionym zdecydowanie negatywnie do PRL". Z tego powodu 15.06.1962 na wniosek Departamentu III MSW pisarz został wpisany do indeksu osób niepożądanych, zastrzeżenie te kilkukrotnie przedłużano. 29.05.1989 G. Herling-Grudziński został skreślony z powyższej listy. Zapis z dziennika archiwalnego MSW do nr 36882, zapisy na kartach Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW, zapisy na kartach E-14 B z kartoteki pomocniczej Biura "C" MSW.
Teczka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Carol" prowadzonej przeciwko Zdzisławowi Najderowi w latach 1977-1990 przez Departament II MSW. W aktach sprawy występuje osoba Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Ww. jest wymieniany wśród osób zaangażowanych w popieranie inicjatywy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, organizacja ta u swoich podstaw programowych zawarła "krytyczną ocenę sytuacji w Polsce, krytykę władz partyjnych oraz wytyczne dla działania elementów opozycyjnych w kraju przeciwko ustrojowi socjalistycznemu". Rozpracowanie krypt. "Carol" zakończono 19.04. 1990 i materiały zarchiwizowano pod sygn. 55533/II. IPN BU 0248/135 t. 1-2 (55533/II).
Teczka zawiera informację analityczną Departamentu II MSW z 1975 roku dotyczącą szwedzkich służb specjalnych. Do opracowania dołączono "Wykaz osób znanych z wystąpień antysocjalistycznych mogących zagrażać wizytom państwowym". W wykazie tym figuruje pisarz Gustaw Herling-Grudziński "współpracownik i rzymski korespondent paryskiej Kultury" utrzymujący szerokie kontakty z emigrantami. IPN BU 01304/1059.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Fala" prowadzonej w latach 1982-1986 przez Wydział VI Departamentu II MSW. W materiałach rozpracowania figurują notatki służbowe z kwietnia 1983 dotyczące artykułu "Emigracja sposobem walki politycznej" opublikowanego w dniu 27.04,1983 w czasopiśmie "Kontakt" wydanym przez NSZZ na Zachodzie. Artykuł jest dyskusją Jerzego Giedroyca i Gustawa Herling-Grudzińskiego na temat sytuacji społeczno-politycznej w Polsce oraz możliwości pomocy dla opozycji przez środowiska emigracyjne na Zachodzie. Akta sprawy "Fala" złożono do archiwum pod sygn. 53723/II. IPN BU 003090/109 t. 1 (53723/II).
.