Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konstanty Aleksander
Nazwisko: Jeleński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-01-1922
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Konstanty Aleksander Jeleński (ur. w 1922 r. eseista i publicysta związany z paryską „Kulturą”) figuruje w zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach MBP i MSW w Warszawie z lat 1963-1987. Zapisano w nich między innymi, iż Konstanty Jeleński - "literat i krytyk literacki" oraz "współpracownik" redakcji paryskiej „Kultury” - w maju 1976 został "wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL" na wniosek SB z Dep. I MSW. Ten wpis do ww. indeksu anulowano w styczniu 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Konstanty Jeleński występuje wraz z trzema innymi osobami w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim "Jodła" (nr rej. 2335/1959). Sprawa ta była prowadzona w latach 1959-1983 przez Dep. III MSW i dotyczyła operacyjnej kontroli publicysty Witolda Jedlickiego i jego kontaktów z Konstantym Jeleńskim i innymi współpracownikami Jerzego Giedroycia. Teczka tych akt zawiera m.in. "Postanowienie o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej" dot. Witolda Jedlickiego z dn. 16.04.1959 i wniosek o zakończenie prowadzenia ww. kwestionariusza ewidencyjnego z dn. 28.08.1974. IPN BU 0204/377 (48100/II).
Konstanty Jeleński występuje wraz z kilkoma innymi osobami w aktach sprawy operacyjnej dot. literata Henryka Berezy (nr rej. 9796). Sprawa ta była prowadzona w latach 1959-1983 przez Dep. III MSW i dotyczyła rozpracowania ww. literata i jego kontaktów z Konstantym Jeleńskim i innymi współpracownikami Jerzego Giedroycia. IPN BU 0204/286 (47726/II).
Konstanty Jeleński występuje wraz z kilkunastoma innymi osobami w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim "Profesor" dot. Jana Krzysztofa Kotta (nr rej. 12997). Sprawa ta była prowadzona w latach 1963-1983 przez Dep. III MSW i dotyczyła kontroli ww. literata i jego kontaktów z Konstantym Jeleńskim i innymi współpracownikami Jerzego Giedroycia. Była to operacyjna kontrola J. Kotta w związku z jego "rozległymi kontaktami z przedstawicielami >Kultury Paryskiej<, RWE i BBC". Akta te zawierają m.in. wniosek o założeniu Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim "Profesor" z dn. 22.10.1965 i wniosek z dn. 22.12.1973 o zaniechanie prowadzenia ww. kwestionariusza przez Wydz. IV Departamentu III MSW. IPN BU 0204/291 t. 1 (47749/II).
Konstanty Jeleński występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Carol" (nr rej. 49002). Sprawa ta była prowadzona w latach 1977-1983 przez Dep. III MSW i dotyczyła rozpracowania Zdzisława Najdera oraz inwigilacji jego środowiska i znajomych, w tym Konstantego Jeleńskiego. IPN BU 0248/135 t. 2 (55533/II).
Konstanty Jeleński figuruje wraz z kilkunastoma innymi osobami w materiałach Biura "B" MSW z roku 1974 zatytułowanych "Maisons Laffitte". Jest to "film szkoleniowy", zrealizowany przez zespół filmowy "Sektor", dotyczący działalności "Instytutu Literackiego" w Paryżu - wydawcy paryskiej "Kultury". Film zawiera między innymi następujące tematy: opis siedziby Instytutu Literackiego w Maisons Laffitte, informację dotyczącą osoby i działalności Jerzego Giedroycia, informacje dot. kolportażu wydawnictw Instytutu Literackiego oraz charakterystykę najważniejszych współpracowników Jerzego Giedroycia, w tym Konstantego Jeleńskiego. IPN BU 01569/62 t. 1-2 (159/0), IPN BU 03164/40 (731/46), IPN BU 03164/61 (731/77), IPN BU 03164/67 (731/87).
Konstanty Jeleński występuje w zapisach dziennika rejestracyjnego EO-13 (nr rej. 733). Został zapisany w tym dzienniku dnia 21.10.1978 przez SB z Wydz. XI Dep. I MSW. Brak zapisu o przyczynie tej rejestracji, o dacie zdjęcia sprawy z ewidencji lub jej przekazania do archiwum lub do innej jednostki MSW. IPN BU 01583/33.
Konstanty Jeleński występuje w zapisach dziennika koordynacyjnego MSW z roku 1981 na pozycji 3438. Został zapisany w tym dzienniku dnia 9.04.1981 przez Wydział III Biura "C" MSW na wniosek SB z Wydz. IV Dep. III MSW z adnotacją: "przed rozpracowaniem". Brak zapisu o przyczynie i zakończeniu tej rejestracji. IPN BU 0393/48 (183/48).
.