Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Michał
Nazwisko: Nowacki
Miejsce urodzenia: Oborniki
Data urodzenia: 18-05-1957
Imię ojca: Telesfor
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Nowacki 05.05.1978 został zarejestrowany pod nr 26737 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Pomocnik”, dotyczącej działalności w Studenckim Komitetem Solidarności powiązanym z KSS KOR. Sprawa prowadzona była przez Wydział III WUSW w Poznaniu w latach 1978-1986. Materiały zarchiwizowano pod numerem 10183/II. Sprawę wszczęto na podstawie doniesień TW o ps. „Marek”, który zeznał iż A. Nowacki "jest aktywnym sympatykiem SKS w Poznaniu jak również KSS KOR”. Jego działalność miała polegać na „przepisywaniu tekstów na maszynie oraz rozpowszechniania w różnych środowiskach”. Ponadto brał udział w zajęciach „latającego uniwersytetu” oraz był wykorzystywany jako kurier kolportujący materiały z Warszawy dla poznańskiego SKS-u. W związku z tym Wydział III KWMO w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Śledczym postanowił (na podstawie informacji od TW „Marek” o planowanym na 16.05 transporcie) dokonać zatrzymania A. Nowackiego. W trakcie zatrzymania stwierdzono u figuranta neseser zawierający szereg materiałów bezdebitowych. Po zatrzymaniu (trwającym 48 godzin) Andrzej Nowacki został przesłuchany. W dn. 16.05.1978 dokonano przeszukania jego mieszkania, gdzie zabezpieczono dalszą ilość nielegalnych materiałów i maszynę do pisania. Podczas prowadzenia sprawy ustalono, że A. Nowacki jest w ścisłym kontakcie z figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Nonet” dotyczącej środowiska poznańskiego SKS-u. Zgodnie z notatką z 26.06.1979 dotyczącą przekazania informacji nt. A. Nowackiego Wojskowej Służbie Wewnętrznej (w związku z odbywaniem przez niego zasadniczej służby wojskowej) sprawę zamknięto i 07.07.1979 przekazano do archiwum. IPN Po 08/981 (10183/II).
Andrzej Nowacki figuruje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat 1977-1980, stanowiących kartotekę działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności. Karta zawiera informację o kontaktach A. Nowackiego z figurantem sprawy "Nonet" oraz zapis o działalności polegającej na przewożeniu "kontrsocjalistycznej" literatury z Warszawy do Poznania. IPN BU 01232/205.
.