Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Glapiński
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 28-12-1915
Imię ojca: Adam
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Glapiński pseud. "Klinga" (ur. w roku 1915 w Częstochowie żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej w latach 1941-1945), od maja 1945 żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), a od marca 1946 komendant KWP na terenie powiatu Radomsko - figuruje jako "podejrzany" w aktach śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi z lat 1946-1947. To śledztwo było prowadzone przeciwko kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu pseud. "Warszyc" i 11 innym aresztowanym oficerom KWP, w tym por. Henrykowi Glapińskiemu - "podejrzanym o pełnienie funkcji kierowniczych w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), nakłanianie do zabójstw funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, żołnierzy KBW i Armii Czerwonej, ataki na posterunki MO, napady rabunkowe oraz nielegalne posiadanie broni palnej". W aktach śledczych i ewidencyjnych zapisano między innymi, iż Henryk Glapiński "po wyzwoleniu działał w nielegalnej organizacji pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie będącej w woj. łódzkim pod rozkazami >Warszyca<. Występował pod ps. >Klinga<, był dowódcą oddziału krypt. >Motor< na teren pow. Radomsko i Częstochowa (...)". Zapisano, iż pod komendą Henryka Glapińskiego "dokonano napadu na UBP w Radomsku i Więzienie Miejskie w Radomsku wypuszczając wszystkich więźniów (...). Stoczono wiele walk zbrojnych z funkcjonariuszami bezp. i MO, żołnierzami WP". Zanotowano, iż ww. został "Aresztowany na terenie Warszawy 31.08.46 r. przez Zarząd Informacji W.P. i przekazany WUBP w Łodzi (...) W dn. 17.12.46 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi (...) skazany na karę śmierci". Ten "wyrok wykonano" dn. 19.02.1947. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i akt IPN Ld PF12/2270 t. 1-3 (7323/III)s.
Porucznik Henryk Glapiński pseud. "Klinga" figuruje jako "podejrzany", wraz z sześcioma innymi osobami, w materiałach operacyjnych tajnych służb wojskowych z roku 1946 zatytułowanych "Sprawa agenturalna o zabarwieniu "polityczny bandytyzm" - kryptonim "Lasy", dot. osób podejrzanych o prowadzenie wrogiej działalności. Sprawa prowadzona przez: Główny Zarząd Informacji WP Wydział II". IPN BU 2386/15594 (ZS/3443), IPN BU 2386/15595 (ZS/3443).
Figuruje w aktach w sprawie karnej przeciwko dwunastu aresztowanym dowódcom i żołnierzom KWP - oskarżonym m.in. o "utworzenie i działalność w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)" w latach 1945-1946, organizacji obejmującej swoim zasięgiem województwo łódzkie, śląsko-dąbrowskie, kieleckie i poznańskie, tj. o czyny z art. 86§1 i 2 kk i innych. Do tych akt załączono m.in. "dowody rzeczowe": oryginały i odpisy odezw KWP, akty zgonu funkcjonariuszy UB i MO, protokoły oględzin zwłok w jęz. polskim i rosyjskim, fotografię przedstawiającą mszę polową oddziału KWP, szkice sytuacyjne opatrzone opisami w jęz. rosyjskim. IPN Ld 6/43 t. 1-3 (Sr. 786/46).
Porucznik Henryk Glapiński pseud. "Klinga" figuruje jako oskarżony w aktach śledczych i sądowych zatytułowanych "Materiały dowodowe do sprawy Sr. 786/46 przeciwko Stanisławowi Sojczyńskiemu i innym – teczka VI dotycząca oskarżonego Henryka Glapińskiego". W tej teczce akt są m.in. "Dokumenty z archiwum Konspiracyjnego Wojska Polskiego dot. Henryka Glapińskiego (meldunki, rozkazy, pokwitowania kasowe, lista osób przeznaczonych do likwidacji i inne). Materiały te zostały przesłane w styczniu 1947 r. z WSR w Łodzi na rozprawę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. IPN Ld 4/4 (Sr. 786/46).
Występuje w aktach w sprawie karnej przeciwko grupie współpracowników kpt. Stanisława Sojczyńskiego pseud. "Warszyc" - dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), oskarżonych m.in. o "działalność w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) na terenie województw łódzkiego i kieleckiego w okresie od sierpnia 1945 r. do lipca 1946 r., tj. o czyny z art. 86§2 kk WP i innych". IPN Ld 137/526 t. 1 (Sr. 719/46), IPN Ld 137/558 (Sr. 761/46), IPN Ld 137/855 (Sr. 384/47).
Występuje w broszurowym opracowaniu SB z Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279". IPN Ld 030/279 t. 1-3 (1506/X).
.