Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teofil Jan
Nazwisko: Terlecki
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 23-02-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teofil Terlecki 8.03.1968 został zarejestrowany pod numerem 3839 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Technolog” przez Referat Służby Bezpieczeństwa KP MO w Pruszkowie. Z materiałów wynika, że w okresie pracy w Zakładach Akumulatorowych w Piastowie „jego wypowiedzi charakteryzowały go jako wroga Komunizmu liczącego na zmianę w PRL”. Od 1968 roku nie uzyskano żadnych sygnałów o wrogim stosunku do PRL. Materiały 18.01.1973 złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie pod sygnaturą 64870/II. IPN BU 0227/817 (64870/II).
Teofil Terlecki występuje w Sprawie Operacyjno-Śledczej krypt. "Inżynier", nr rej. 5155, którą w maju 1970 roku przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) w związku ze zmianą instrukcji operacyjnej SB. Sprawa prowadzona przez Grupę IV Wydziału III K MO m.st. Warszawy w celu ustalenia autora listów kierowanych do Radia Wolna Europa - zarchiwizowana pod nr. arch. 2991/III w wyniku stwierdzenia, że autorem zakwestionowanych listów był Aleksander Makowski, który wyemigrował z Polski. Wydział Śledczy K MO m.st. Warszawy jednocześnie wszczął śledztwo nr rej. D-10/70, nr repertorium Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy II 2 Ds 4/70. IPN BU 0224/499 (2991/III).
.