Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Włodzimierz
Nazwisko: Marciniak
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 02-10-1951
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. "Gotowość" dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i internowania osób na terenie woj. gdańskiego prowadzone od 12.05.1982 do 8.07.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Aleksander Marciniak po wprowadzeniu stanu wojennego podjął próbę zorganizowania strajku za co został internowany w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku do 9.07.1982. Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6. Akta o sygn. 911/19 t. 6 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Meldunki operacyjne Wydz. IV KW MO w Gdańsku przesyłane do MSW z okresu od 07.09.1981 do 31.12.1981. Aleksander Marciniak przechodzi w meldunku operacyjnym nr 718 z 16.12.1981 jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Drobiarskiego w Żukowie, który 13.12.1981 podjął próbę zorganizowania akcji strajkowej w zakładzie. IPN Gd 468/4.
Akta osobowe A. Marciniaka internowanego od 12.05.1982 do 09.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku. Zatrzymany dnia 12.05.1982 na mocy decyzji nr 705 o internowaniu wydanej 11.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego". Zwolniony 09.07.1982 na mocy decyzji nr 231 o uchyleniu internowania wydanej 08.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/249.
Akta paszportowe A. Marciniaka prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku od 19.01.1987 do 01.05.1987. Ww. starał się o paszport na wyjazd stały do USA z powodów politycznych. Zgodę na wyjazd otrzymał. W aktach znajduje się informacja o internowaniu ww. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w 1982 roku, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL usiłował wraz z innymi osobami zorganizować strajk w GZD "Podrób" w Żukowie. Był podejrzany o rozpowszechnianie wiadomości o treści antypaństwowej. IPN Gd 645/368881 (EAGD 368881).
.