Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Marek
Nazwisko: Pilachowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 18-02-1958
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. ,,Klan"/ "Związek" nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 3.11.1982 przez Wydz. III „A”/V/Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku dot. ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Zbigniew Pilachowski figuruje w aktach jako sekretarz Biura Informacji Prasowej NSZZ ,,Solidarność” Regionu Gdańsk, utrzymujący kontakty z osobą, która założyła agendę zagraniczną ,,Solidarności” w Nowym Jorku. IPN Gd 003/166 t. 21, 27, 28 (185/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. ,,Renesans"/ "Mrowisko" nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 18.11.1982 przez Wydz. III „A”/Wydz. V KW MO w Gdańsku dot. rozpracowania operacyjnego struktur i członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego. Zbigniew Pilachowski figuruje na wykazie osób internowanych w Strzebielinku z 31.12.1982 sporządzonym przez Komendanta KW MO w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta operacyjne krypt. „Gotowość” dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i internowania osób na terenie woj. gdańskiego prowadzone od 14.11.1980 do 3.11.1982 przez Wydz. III, V, Śledczy KW MO w Gdańsku. Zbigniew Pilachowski figuruje na wykazie osób zatrzymanych 13.12.1981 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku, w stosunku do których nie ma decyzji o internowaniu. Część akt krypt. "Gotowość" dot. ww. złożonych w archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2).
Akta osobowe Z. Pilachowskiego internowanego od 13.12.1981 do 24.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zatrzymany dnia 13.12.1981 za działalność sekretarza Biura Informacji Prasowej NSZZ ,,Solidarność” Regionu Gdańsk i internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 549. Od 9 do 12.07.1982 przebywał na przepustce. Zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji nr 299 wydanej 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/261.
Akta paszportowe Z. Pilachowskiego prowadzone od 05.06.1981 do 27.01.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku. W aktach znajduje się informacja o internowaniu ww. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w 1982 roku. Akta paszportowe były wypożyczane przez Wydz. V KW MO w Gdańsku. IPN Gd 645/186543 (EAGD 186543).
.