Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 05-02-1949
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wirginia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Radomski 24.09.1980 został zarejestrowany pod nr 36344 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wyłom" prowadzonej pod nr 35953 przez Wydz. III "A" KW MO w Gdańsku od 29.08.1980 do 20.03.1981. Sprawa dotyczyła strajku pracowników Zakładów Farb "Polifarb-Oliva", którego uczestnikiem był m.in. Andrzej Radomski. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 17780/II. Akta o sygn. 17780/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa obiektowa (SO) krypt. "Klan"/"Związek" nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 3.11.1982 przez Wydz. III „A”/V/Insp.2 KW MO/WUSW w Gdańsku dot. ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Andrzej Radomski figuruje w wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jako pracownik Zakładu Farb ,,Polifarb-Oliwa” jest określany jako "wybitnie wrogo nastawiony do PZPR”. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV).
Akta operacyjne akcji krypt. „Gotowość” dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w woj. gdańskim prowadzone od 14.11.1980 do 3.11.1982 przez Wydz. III ,,A”, V, Śledczy KW MO w Gdańsku. Andrzej Radomski figuruje w sporządzonym 17.02.1981 wykazie osób, których "na wypadek zagrożenia wewnętrznego państwa nie należy powoływać do Ludowego Wojska Polskiego" oraz w wykazie osób przewidzianych do internowania. Internowany 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku jako aktywny działacz strajkowy na terenie Zakładu Farb "Polifarb-Oliwa”. Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2).
Akta osobowe A. Radomskiego internowanego od 13.12.1981 do 11.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zatrzymany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 33 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku za działalność strajkową na terenie Zakładu Farb ,,Polifarb-Oliwa”. Zwolniony 11.06.1982 na mocy decyzji nr 182 o uchyleniu internowania wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/190.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Renesans"/ "Mrowisko” nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 18.11.1982 przez Wydz. III „A”/Wydz. V KW MO w Gdańsku dot. rozpracowania operacyjnego struktur i członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego. Andrzej Radomski figuruje na wykazie osób internowanych w Strzebielinku sporządzonym 31.12.1982 przez Komendanta KW MO w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
.