Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Stanisław
Nazwisko: Hetko
Miejsce urodzenia: Nowa Cerkiew
Data urodzenia: 04-07-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Solidarność Wiejska” zarejestrowanej 26.01.1981 pod nr 4788 przez Wydz. III „A” KW MO w Elblągu, przejętej do dalszego prowadzenia 23.03.1981 przez Wydz. IV KW MO w Elblągu, następnie Wydz. IV/VI WUSW w Elblągu. Sprawa dotyczyła działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie województwa elbląskiego w latach 1981-1985. Sprawę zakończono 24.09.1985, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 22/IV. Czesław Hetko przechodzi w materiałach jako rolnik indywidualny z Nowej Cerkwi, przewodniczący Komitetu Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Ostaszewie. Z ww. planowano przeprowadzić rozmowę operacyjną. IPN Gd 001/16 (22/IV).
Czesław Hetko 19.04.1982 został zarejestrowany pod nr 5695 jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Próby zwerbowania Czesława Hetko podejmował Wydz. IV/ Wydz. VI KW MO/ WUSW w Elblągu. Do zwerbowania nie doszło, ponieważ Czesław Hetko nie wyraził chęci do podejmowania współpracy. Materiały 24.08.1985 złożono do archiwum pod sygn. 4338/I-k. Materiały o sygn. 4338/I-k zniszczono 27.01.1990 we własnym zakresie w WUSW w Elblągu z powodu „znikomej wartości operacyjnej”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.