Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Depka
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 20-05-1949
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70’. Zygmunt Depka został zatrzymany prewencyjnie 14.12.1970 podczas zajść w Gdańsku. Został zwolniony 23.12.1970. IPN Gd 003/14 t. 3, 28, 41, 43, 51, 54, 56, 67, 69, 77, 83 (15/IV).
Materiały operacyjne KW MO w Gdańsku oraz Biura Śledczego MSW z lat 1970-1971 dotyczące Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70”. Akta zawierają meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronikę wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące operacji. Zygmunt Depka figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych dnia 14.12.70 r. o godz. 18:00-18:30”. IPN Gd 466/2 (188/IV, 154/2).
Materiały operacyjne KWMO w Gdańsku do akcji „Jesień 70” z lat 1970-1971 (notatki służbowe funkcjonariuszy, informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Zygmunt Depka figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Budowlanych”. IPN Gd 431/1 t. 2 (1285/II).
Materiały administracyjne KWMO w Gdańsku zawierające wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku w Grudniu 1970 i fotografie wykonane w czasie wydarzeń. Zygmunt Depka figuruje w „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku”. IPN Gd 803/4 (4677/4).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku zawierające wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych oraz dokumentację fotograficzną osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami Grudnia 1970 w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. Zygmunt Depka figuruje w „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku”. IPN Gd 433/103 t. 1-2 (3246/137), IPN Gd 433/104 t. 1-2 ( 3246/138).
.