Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Wojciech
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Lichnowy
Data urodzenia: 17-04-1961
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Solidarność Wiejska”, zarejestrowana 26.01.1981 pod nr 4788 przez Wydz. III „A” KWMO w Elblągu, przejęta 23.03.1981 przez Wydz. IV, następnie przez Wydz. VI WUSW w Elblągu, dotycząca działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie województwa elbląskiego w latach 1981-1985. Sprawę zakończono 24.09.1985, materiały złożono do archiwum pod sygn. 22/IV. Jan Michalski figuruje w materiałach, jako wiceprzewodniczącego Komitetu Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Lichnowach. IPN Gd 001/16 (22/IV).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 22 marca 2011 r. dotyczące Jana Wojciecha Michalskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl 264/10/Gd).

.