Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesława Władysława
Nazwisko: Stabrawa
Nazwisko rodowe: Koznalewska
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 25-06-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Klara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie dotyczące okoliczności ujawnienia działalności opozycyjnej przez Wiesławę Stabrawę. Zgłosiła się 24.08.1983 do WUSW w Krakowie i korzystając z wprowadzonej 21.07.1983 ustawy o amnestii ujawniła swoją dotychczasową działalność konspiracyjną. W okresie od września 1982 do kwietnia 1983 Wiesława Stabrawa kolportowała na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenia w Krakowie pismo "Hutnik" oraz zbierała składki na Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej. Wydział Śledczy WUSW w Krakowie 06.09.1983 przekazał sprawę do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie, która 30.09.1983 odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie ustawy o amnestii. Akta o sygn. IPN Kr 303/240 (II Ds 101/83).
Wiesława Stabrawa została zarejestrowana 26.08.1983 pod nr KR 27782 przez Wydział V WUSW w Krakowie w ramach sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Centrum" nr rej. KR 25083 prowadzonej w okresie od 08.10.1981 do 07.05.1984. Sprawę prowadził Wydział III-A/V KWMO w Krakowie, a następnie Pion V DUSW w Nowej Hucie wobec osób zaangażowanych w działalność opozycyjną w konspiracyjnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina w Krakowie. W. Stabrawa została objęta rozpracowaniem ze względu na dotychczasową działalność opozycyjną, którą ujawniła 24.08.1983 w WUSW w Krakowie. Prowadzenie SOR krypt. "Centrum" zakończono i materiały złożono 07.05.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16352/II-gr. Akta 16352/II-gr. zniszczono 21.10.1989 w jednostce operacyjnej WUSW w Krakowie. Materiały sprawy krypt. "Centrum" o sygn. 16352/II-gr. zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.