Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Stachelek
Miejsce urodzenia: Nowa Ruda
Data urodzenia: 09-01-1920
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Eleonora
Znany/a też jako:
Sokół

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zatrzymany 31.08.1945 przez PUBP Ostrołęka jako członek AK pod ps. "Franciszek". Dn. 19.09.1945 przekazany do dyspozycji KBW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia (nr 12/49) prowadzonego w okresie 30.01.1949-18.02.1949 przez PUBP w Kolnie. Władysław Stachelek został zatrzymany 30.01.1949 przez funkcjonariusza PUBP w Kolnie jako podejrzany o współpracę z oddziałem podziemia niepodległościowego Narodowego Zjednoczenia Wojskwoego. W lutym 1949 PUBP w Kolnie po rozpatrzeniu materiałów dochodzenia w sprawie Władysława Stachelka uznał, że wyniki dochodzenia nie dały podstawy do wszczęcia śledztwa i skierowania go na drogę postępowania karnego i postanowił dochodzenie w wyżej wymienionej sprawie umorzyć. Dn. 19.02.1949 został zwolniony z aresztu przy PUBP w Kolnie. IPN Bi 07/1424 (2184/III, KSL 12606).
Akta kontrolne śledztwa (nr 24/51) prowadzonego w okresie od 06.10.1951 do 21.12.1951 przez Wydział Śledczy WUBP w Białymstoku. Władysław Stachelek został zatrzymany 21.09.1951 jako podejrzany o współpracę z nielegalną organizacją. Na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 06.10.1951 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu w Białymstoku z powodu, że wiosną 1950 we wsi Nowa Ruda pow. kolneńskiego mając wiarygodną wiadomość o pobycie członka podziemia oddziału niepodległościowego ps. „Róg”, nie poinformował o tym odpowiednich władz. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia. Prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego WUSW w Białymstoku akt oskarżenia i skierował sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. IPN Bi 07/1424 (2184/III, KSL 12606).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 09.01.1952 został skazany na 7 lat więzienia za to, że we wsi Nowa Ruda pow. kolneński udzielał pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego działającemu pod dowództwem „Roga”, w ten sposób, że w dn. 15.01.1949 przyjął na przechowanie do swojego domu 3 worki mąki, wiosną 1950 podczas spotkania z „Rogiem” wskazał mu drogę do wsi Wanacja, w listopadzie 1950 i w styczniu 1951 przekazał „Rogowi” dwa listy otrzymane od jego żony oraz odwiózł go własną furmanką do wsi Popiołki. Przebywał w więzieniu w Białymstoku i w Nowogardzie. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 25.06.1954 na mocy ustawy o amnestii karę złagodzono do 4 lat i 8 miesięcy więzienia. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na posiedzeniu dn. 27.08.1954 zwolnił warunkowo Władysława Stachelka z odbycia pozostałej części kary. Zwolniony z więzienia w Nowogardzie dn. 31.08.1954. IPN Bi 212/4412 (Sr 841/51), IPN Bi 033/169.
Materiały zawierają m.in. Kwestionariusz osobowy na pomocnika oddziału podziemia niepodległościowego działającego pod dowództwem "Roga" dotyczący Władysława Stachelka, sporządzony dn. 23.02.1975 przez Wydział "C" KWMO Białystok. Władysław Stachelek w dn. 15.01.1949 przyjął od nielegalnej organizacji na przechowanie trzy worki mąki pochodzącej z rabunku, wiosną 1950 podczas spotkania z „Rogiem” wskazał mu drogę do wsi Wanacja, w listopadzie 1950 i w styczniu 1951 przekazał „Rogowi” pseudonim dwa listy otrzymane od jego żony oraz odwiózł go własną furmanką do wsi Popiołki. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 09.01.1952 na 7 lat więzienia. IPN Bi 019/3/3.
Sprawa Obiektowa krypt. „Nil” dotycząca rozpracowania Komendy Powiatowej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. „Orkan”, „Łaba”, „Łużyca” prowadzona w latach 1951-1955 przez PUBP Kolno, Wydz. III WUBP Białystok, PUBP Łomża i PUBP Zambrów. W materiałach wymieniany Władysław Stachelek ps. "Sokół" - członek organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, aresztowany 21.09.1951, skazany na 7 lat więzienia, przebywający w więzieniu w Nowogardzie. IPN Bi 011/14/1 (155/IV a-e).
Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 08.06.1992 w sprawie o sygn. akt III Ko. 297/92 unieważnił wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 09.01.1952 wydany wobec Władysława Stachelka. IPN Bi 212/4412 (Sr 841/51).
.