Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Nowakowska
Nazwisko rodowe: Merecka
Miejsce urodzenia: Różan
Data urodzenia: 28-02-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Zofia Marecka

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, Sr 822/47 dotyczące kilku osób, w tym Zofii Mereckiej. Ww. zatrzymana została 23.01.1947 w Pułtusku za przynależność i pracę dla organizacji "Wolność i Niezawisłość". Tego samego dnia WUBP Warszawa wszczął śledztwo zakończone 24.02.1947 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. W dn. 27.03.1947 sformułowano akt oskarżenia, zatwierdzony 26.04.1947 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Warszawie. Wyrokiem WSR Warszawa z 18.06.1947 Z. Merecka uznana została winną tego, że od poł. listopada 1946 do dnia zatrzymania, tj. 23.01.1947 na terenie Pułtuska należała do nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego występując pod ps. „Tęcza”. Skazana została na karę 5 lat więzienia, w całości darowaną na mocy ustawy o amnestii z 22.02.1947 oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. W dn. 18.06.1947 zwolniona została z Więzienia na Pradze. IPN BU 1021/113.
Księga rozpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 1947 roku. Odnośnie Zofii Mereckiej widnieją tam informacje, że została skazana na 5 lat więzienia, karę darowano w całości, a wyrok uprawomocnił się 05.09.1947. IPN BU 505/5.
Akta PUBP/PUdsBP Pułtusk z lat 1950-55 dotyczące trzech osób, w tym Zofii Mereckiej (w aktach występuje jako Zofia Marecka). Wśród nich znajduje się wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 18.06.1947 (Sr 822/47) uznający Z. Merecką winną tego, że od poł. listopada 1946 do dnia zatrzymania, tj. 23.01.1947 na terenie Pułtuska należała do nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego występując pod ps. „Tęcza” i za powyższe skazana została na karę 5 lat więzienia, darowaną w całości na mocy ustawy z 22.02.1947 oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. Wyrok uprawomocnił się 05.09.1947, wcześniej ww. przebywała w więzieniu na Pradze. W aktach znajduje się także raport PUdsBP w Pułtusku z 29.01.1955, z którego wynika, że Z. Merecka po opuszczeniu więzienia wróciła do Pułtuska i nie przejawiała "wrogiej" działalności. W tymże raporcie proponowano zaniechać dalszego rozpracowania Z. Mereckiej. IPN BU 0203/113 (1659/II).
Charakterystyka nr 80 organizacji Armia Krajowa-Ruch Oporu Armii Krajowej woj. warszawskiego sporządzona przez SUSW Warszawa w latach 1987-88 zawiera kwestionariusz osobowe członków ww. organizacji. Kwestionariusz z 10.03.1987 dotyczy Zofii Mereckiej-Nowakowskiej. W listopadzie 1946 została zwerbowana przez szefa palcówki na m. Pułtusk i po złożeniu przysięgi otrzymała ps. "Tęcza". Otrzymywała podziemną prasę i na polecenie "Lwa" sporządziła meldunek o przebiegu wyborów do Sejmu, po czym przekazała go szefowi wywiadu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 18.06.1947 skazana na 5 lat więzienia - wyrok w całości darowano w wyniku amnestii. IPN BU 0180/95 t. 4-5 (Charakterystyka Nr 80).
.