Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Stebnik
Data urodzenia: 01-12-1885
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). Stanisław Piotrowski występuje w materiałach jako były członek AK (przedstawiciel delegata rządu, referent prawno-polityczny obwodu AK w Jarosławiu), a następnie członek WiN o ps. "Korwin". Aktem z dnia 30.11.1948 oskarżony o to, że od listopada 1945 do dnia aresztowania, tj. 23.10.1947 na terenie pow. jarosławskiego należał do WiN, tj. organizacji dążącej do tego by, "przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zagarnąć ich władzę oraz zmienić ustrój Państwa Polskiego". Oskarżony ponadto o to, że działając na szkodę Państwa Polskiego zbierał i przekazywał wiadomości stanowiące tajemnicę państwową wykorzystując swoje stanowisko w aparacie sądownictwa. Oskarżenie uzasadniono tym, iż ww. pełnił funkcję informatora na linii sądownictwa wyszukując ważniejsze zagadnienia z dziedziny polityczno-ekonomicznej, które następnie kierował w myśl instrukcji w formie sprawozdań za granicę za pośrednictwem kierownika regionu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 22.06.1948 skazany został na 7 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Sprawę prowadził UB w Jarosławiu i w Rzeszowie w okresie 24.06.1946-19.10.1955. IPN Rz 046/722 (1417/III).
Ww. figuruje w aktach ewidencyjnych PUBP w Jarosławiu, tj.: w Terminarzu spraw z lat 1946-1954, w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji za lata 1946-1954 oraz w Księdze aresztu za lata 1946-1948. IPN Rz 50/15 (169), IPN Rz 50/16 (170), IPN Rz 50/17 (175).
Zapisy dot. Stanisława Piotrowskiego znajdują się w Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie - Księdze prowadzonej w okresie od 20.06.1947 do 27.02.1948, w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53.
W związku z przeniesieniem w dniu 03.12.1948 Stanisława Piotrowskiego z więzienia w Rzeszowie do więzienia we Wronkach zapisy dot. ww. znajdują się w: Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych z lat 1948-1949, Księdze głównej więźniów z lat 1951-1952, Skorowidzu więźniów Więzienia we Wronkach z lat 1945-1950, Skorowidzu do księgi więźniów z lat 1951-1953, Skorowidzu więźniów 1952-1953 oraz Głównym skorowidzu więźniów lat 1953-1954. IPN Po 3/60, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72.
Akta sądowe Stanisława Piotrowskiego w sprawie odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności w okresie przekraczającym granice orzeczonej wyrokiem kary. W sprawie ww. nastąpiła zmiana kwalifikacji czynu w związku z amnestią z 1947 roku skutkującą obniżeniem wyroku do 3 i pół roku pozbawienia wolności. S. Piotrowski odbywał karę więzienia do 07.04.1954 - na podstawie zmiany kwalifikacji czynów winien być wypuszczony na wolność dnia 20.04.1951. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 17.05.1957 zasądzono wypłatę odszkodowania z 36 miesięcy niesłusznie odbytej przez ww. kary pozbawienia wolności. IPN BU 942/2605 (118/91/2914).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające charakterystykę Zrzeszenia WiN Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Stanisława Piotrowskiego. W okresie od listopada 1945 do lipca 1946 na terenie Jarosława należał do organizacji gdzie pełnił funkcję informatora przekazując kierownictwu okręgu zebrane z terenu powiatu jarosławskiego wiadomości stanowiące tajemnicę państwową. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.