Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 01-11-1914
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotrowski Mieczysław występuje w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Nisku za lata 1946-1954 oraz Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Nisku za lata 1946-1954. Wobec ww. wszczęto śledztwo w związku z podejrzeniem o działalność w WiN (Wolność i Niezawisłość). Zatrzymany 12.02.1948 przez funkcjonariuszy PUBP w Nisku, a następnie postawiony w stan oskarżenia i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 20.10.1948 na 3 lata pozbawienia wolności. Po wydaniu wyroku osadzony w więzieniu w Rzeszowie. IPN Rz 50/41 (215), IPN Rz 50/42 (216).
Zapisy dot. ww. znajdują się w Wykazie osób aresztowanych w latach 1947-1948 oraz w Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie z 1948 roku w związku z zatrzymaniem w dniu 12.02.1948. IPN Rz 65/54, IPN Rz 65/5 t. 1.
Figuruje w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948 - przeniesiony do więzienia w Przemyślu w dniu 27.01.1949. IPN Rz 190/52.
Jako więzień Centralnego Więzienia we Wronkach Piotrowski Mieczysław występuje w Księdze głównej oraz Skorowidzu więźniów we Wronkach. W dniu 20.01.1950 przetransportowany został do więzienia Potulicach. IPN Po 3/59, IPN Po 3/69.
Ww. występuje w Spisach zdawczo-odbiorczcyh Materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KW MO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. Karę pozbawienia wolności odbywał również w OPW Piechcinie do 12.05.1951. IPN By 40/10.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978 zawierające Charakterystykę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Mieczysława Piotrowskiego. Od czerwca 1946 do 1948 na terenie gromady Charzewice w pow. tarnobrzeskim był członkiem "bojówki" Rady WiN na powiat Nisko. Brał udział w naradach i szkoleniach WiN, posiadał broń. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.