Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Gajos
Miejsce urodzenia: Chęciny
Data urodzenia: 18-02-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wacław Gajos został zarejestrowany 15.04.1982 pod nr KI 20999 przez Wydział V KWMO w Kielcach do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) prowadzonej w okresie od 15.04.1982 do 08.07.1982. Objęty rozpracowaniem z powodu noszenia w okresie trwania stanu wojennego w klapie marynarki znaczka NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono skierowaniem wniosku do Kolegium ds Wykroczeń, które ukarało W. Gajosa karą grzywny w wysokości 1200 zł. Materiały SOS złożono 08.07.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11631/II. Akta nie zachowały się. Materiałów o sygn. 11631/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zarejestrowany 06.03.1984 pod nr KI 23233 przez Wydział V WUSW w Kielcach do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Czcionka" numer KI 21584. Rozpracowywany przez SB w związku z kolportażem ulotek na terenie Fabryki Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach oraz działalnością w podziemnych strukturach NSZZ "S". Sprawę prowadził Wydział V KWMO\WUSW w Kielcach od 26.10.1982 do 01.07.1986 jako Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Czcionka", którą przekwalifikowano 06.07.1983 na SOR o tym samym kryptonimie. Prowadzenie SOR krypt. "Czcionka" zakończono, materiały sfilmowano i złożono 21.07.1986 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12787/II. Dokumentacja aktowa uległa zniszczeniu w czasie pożaru w 1988 roku. Pozostał mikrofilm. IPN Ki 025/1296 (12787/II) mikrofilm.
Wacław Gajos został zarejestrowany 13.03.1989 pod numerem KI 29398 przez Wydział V WUSW w Kielcach do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Związek" nr KI 29277 prowadzonej w okresie od 14.01.1989 do 11.07.1989. W ramach tej sprawy SB rozpracowywała odradzające się w okresie 1988-89 struktury NSZZ "S" na terenie Kielc. Objęty kontrolą operacyjną jako przewodniczący Tymczasowej Komisji Organizacyjnej NSZZ "Solidarność" w Fabryce Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach. Wobec zmian sytuacji politycznej i legalizacji NSZZ "S" sprawę zakończono, materiały SOS krypt. "Związek" sfilmowano i złożono 31.07.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 13234/II. IPN Ki 08/101 (13234/II) akta, IPN Ki 025/1581 (13234/II) mikrofilm .
.