Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Haberko
Miejsce urodzenia: Wolbrom
Data urodzenia: 15-03-1927
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Haberko był rozpracowywany przez PUBP/PUdsBP w Olkuszu z powodu przynależności do "Armii Podziemnej". Akta złożono w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 5092/II. Materiały nie zachowały się. Akt o dawnej sygn. 5092/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze PUBP w Olkuszu i WUBP w Krakowie w sprawie członków organizacji "Armia Podziemna" działającej w okresie 1948-50 na terenie Wolbromia, Łęczycy oraz woj. krakowskiego, katowickiego i kieleckiego. Organizacja założona we wrześniu 1948 przez Henryka Adamusa ps. "Oldon", na spotkaniu w jednej z miejscowości pod Wolbromiem, rzekomo z polecenia niejakiego płk. Opolskiego (dotąd osoba nieustalona), miała na celu czynną walkę z przedstawicielami władzy komunistycznej. Gromadzono broń, sporządzano ulotki, dokonywano akcji na kasy spółdzielni oraz ataków z bronią na przedstawicieli władzy. Józef Haberko od jesieni 1948 był zaprzysiężonym członkiem "Armii Podziemnej" wciągnięty do organizacji przez Bronisława Piekarskiego. Po ponad rocznym rozpracowaniu UB rozpoczęło w kwietniu 1950 falę aresztowań na terenie Wolbromia, w wyniku czego 14.04.1950 Józef Haberko został zatrzymany, a następnie postanowieniem WPR w Krakowie aresztowany. Akta o sygn. IPN Kr 07/2365, t. 1-11 ( 2476/III-gr.)
Materiały śledztwa i rozpracowania przez PUBP w Olkuszu i Wydział Śledczy WUBP w Krakowie dot. Józefa Haberko i innych członków oraz współpracowników organizacji "Armia Podziemna". Józef Haberko został wciągnięty do działalności "Armii Podziemnej" przez jednego z przywódców organizacji Bronisława Piekarskiego w 1948 roku. Zatrzymany przez UB w pierwszej fali aresztowań na terenie Wolbromia, która rozpoczęła się 14.04.1950. Kontrolowany operacyjnie w trakcie odbywania kary więzienia oraz po wyjściu z więzienia przez PUBP/PUdsBP w Olkuszu. Akta o sygn. IPN Kr 07/4592 (4820/III).
Sprawa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie przeciwko Józefowi Haberko i innym. Zatrzymany 14.04.1950 przez PUBP w Olkuszu. W miejscu zamieszkania w Wolbromiu przeprowadzono rewizję. Aresztowany tymczasowo decyzją WPR w Krakowie 21.04.1950. Początkowo oskarżony z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946, a następnie zmieniono kwalifikację na art. 86 par. 2 KKWP za przynależność do "Armii Podziemnej". Akt oskarżenia sporządzono w WUBP w Krakowie 03.06.1950. Sprawę przekazano do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2612 (Pr II 467/50).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Józefowi Haberko i innym członkom organizacji "Armia Podziemna" z Wolbromia. Wyrokiem z 12.02.1951 skazany z art. 86 par. 2 KKWP na karę 7 lat więzienia oraz przepadek mienia. Zwolniony warunkowo 23.05.1954 decyzją WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 110/4370 (Sr 71/51).
Akta nadzoru nad wykonaniem kary Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie dot. Józefa Haberko. Po wyroku WSR w Krakowie skazującym J. Haberko na karę 7 lat więzienia został osadzony w Więzieniu Montelupich w Krakowie. następnie przebywał w więzieniach: w Rawiczu, Nowogardzie, Potulicach oraz w OPW w Piechcinie. Prokurator nadzorujący sprawę zaznaczył pisemnie w 1951 roku aby w przypadku Józefa Haberko "nie stosować amnestii". Postanowieniem z 06.04.1954 WSR w Krakowie złagodził karę do 4 lat i 8 miesięcy więzienia, a następnie 14.04.1954 postanowił o warunkowym zwolnieniu. Akta o sygn. IPN Kr 111/3411 (W460/51).
Księga Główna Centalnego Więzienia w Rawiczu. Józef Haberko został przewieziony do CW w Rawiczu 21.06.1951. Przebywał w Rawiczu do 20.12.1951, kiedy został przetransportowany do Więzienia w Nowogardzie. Z Nowogardu przewieziony 11.02.1953 do Poltulic, a następnie do OPW w Piechcinie skąd został 23.05.1954 zwolniony. Księga Główna Więźniów CW Rawicz o sygn. IPN Po 3/38, karta rejestracyjna więźnia z kartoteki skazanych D.W. 68.
Charakterystyka nr 47 sporządzona w 1978 roku w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji antykomunistycznej "Armia Podziemna" (AP) działającej w okresie 1948-1950 na terenie Wolbromia, Łęczycy, oraz woj. krakowskiego i kieleckiego. Józef Haberko figuruje jako członek AP w okresie od jesieni 1948 do kwietnia 1950. Akta o sygn. IPN Kr 074/46.
.