Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Matysek
Miejsce urodzenia: Wysokienice
Data urodzenia: 20-11-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Matysek był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Emeryci” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 15.07.1985 pod nr Ka 59250 i prowadzonej przez Wydział III WUSW Katowice. Sprawę założono w związku z informacją dotycząca grupy osób z terenu woj. katowickiego, która w dn. 14.10.1984 zawiązała Komitet Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym. Celem rozpracowania było „operacyjne rozpoznanie charakteru działalności”, likwidacja Komitetu oraz „neutralizacja jego członków”. Ww., współzałożyciel i aktywny działacz KPEiN został zarejestrowany do SOR „Emeryci” w dn. 13.08.1985 pod nr Ka 59473. W związku z prowadzoną sprawą w dn. 16.07.1985 przeszukano miejsce zamieszkania ww., którego zatrzymano na 24h i ostrzeżono przed kontynuowaniem działalności w ramach Komitetu. W dniu 25.11.1987 ponownie przeszukano miejsce zamieszkania Jana Matyska (zakwestionowano m.in. urządzenia do powielania, maszynę do pisania i wydawnictwa bezdebitowe), który został przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia, zatrzymany na 24h i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń. W toku sprawy z ww. przeprowadzono kilkakrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz inwigilowano korespondencję „figuranta”. W związku z założeniem KPEiN ww. objęto śledztwem o przestępstwo z art. 278 kk w zw. z art. 282a § 1 kk i art. 10 § 2 kk, prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (sygn. akt II Ds. 105/85/S) i przesłuchano w charakterze świadka (śledztwo umorzono 30.06.1985). W dniu 03.05.1989 materiały dotyczące Jana Matyska zostały przekazane do RUSW Wodzisław Śląski celem objęcia ww. „dalszą kontrolą w ramach ewidencji operacyjnej”. SOR „Emeryci” zakończono w związku z „zaniechaniem nielegalnej działalności”. W dniu 12.10.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43619/II, a w dn. 24.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43619/2). IPN Ka 048/599 t. 1-5 (43619/II), IPN Ka 0169/1435 j. 1-4 (mf 43619/2).
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie. W dniu 03.02.1988 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Wodzisław Śląski został skierowany wniosek o ukaranie Jana Matyska oskarżonego o to, że „od bliżej nieustalonego czasu do 25.11.1987 w Wodzisławiu Śląskim podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez gromadzenie w swoim mieszkaniu i garażu znacznych ilości ulotek nawołujących do bojkotu referendum” sporządzonych uprzednio osobiście bez wymaganego zezwolenia za pomocą posiadanych urządzeń oraz przekazanie na przechowanie matryc służących do produkcji apeli i oświadczeń związanych z „nielegalną działalnością”, farby drukarskiej i papieru maszynowego, tj. za popełnienie wykroczenia z art. 52a § 1 pkt. 2 i 1 KW. W dniu 18.02.1988 został uznany winnym popełnienia wykroczenia i ukarany grzywną w wysokości 50 tys. zł oraz obciążony kosztami postępowania w wysokości 1 tys. zł. IPN Ka 029/1044 (9998/III), IPN Ka 064/187 (141/Śl).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego WUSW w Katowicach. W dniu 24.08.1988 ww. został „zatrzymany prewencyjnie” w Jastrzębiu-Zdroju w pobliżu KWK „XXX-lecia PRL” i obwiniony o „podejmowanie działań w celu wywołania niepokoju publicznego”. Zwolniony 26.08.1988. W dniu 05.09.1988 odstąpiono od skierowania wniosku do kolegium w związku z brakiem dostatecznych dowodów winy. IPN Ka 064/187 (141/Śl).
Darowizna osoby prywatnej. Dokumenty dotyczące działalności Jana Matyska w NSZZ „Solidarność” m.in. materiały wytworzone przez Tymczasową Regionalną Radę Emerytów i Rencistów Inwalidów i Niepełnosprawnych NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IPN Ka 364/1.
.