Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Józef
Nazwisko: Sanetra
Miejsce urodzenia: Żywiec
Data urodzenia: 02-01-1939
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Sanetra był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Medal”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 10.10.1985 pod nr BB-10878 i była prowadzona przez Grupę V RUSW Żywiec. W. Sanetra został zarejestrowany do sprawy w dn. 11.12.1985 pod nr BB-11131 z powodu podejrzewania przez SB, iż produkuje on i rozpowszechnianie symbole byłego NSZZ „Solidarność”. SOS „Medal” zakończono w dn. 25.08.1987 przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. W dniu 11.09.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2852/II, a w dn. 22.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 2852/II zniszczono 22.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.