Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Stanisław
Nazwisko: Pudo
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Chełmińska
Data urodzenia: 10-08-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gaśnica” nr rej. 18839, prowadzona od 29.08.1980 do 10.11.1980 przez Wydz. III „A” KWMO w Bydgoszczy. Kontrola operacyjna była prowadzona w związku ze strajkiem załogi w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „Supon” w Bydgoszczy. 29.08.1980 doszło do przerwy w pracy, której bezpośrednią przyczyną była fala strajków w województwie gdańskim. Załoga wysunęła postulaty o charakterze płacowym, socjalno-bytowym, kadrowym. 31.08.1980 po podpisaniu porozumienia między Komisją Rządową, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku, Komitet Strajkowy w przedsiębiorstwie podjął decyzję o zakończeniu strajku. Mirosław Pudo pojawia się w notatkach służbowych z 01.09.1980 i 20.10.1980, dotyczących rozmów z dyrektorem zakładu oraz w meldunku operacyjnym z 11.11.1980. Z dokumentów wynika, że Mirosław Pudo był jedną z osób, która wywołała strajk, a następnie weszła w skład komitetu strajkowego, który następnie przekwalifikował się w komitet robotniczy. Został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „Supon” Utrzymywał także kontaktu z MKS przy zakładach „Romet”. IPN By 044/1013 (5768/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Rolnictwo” nr rej. 22789, prowadzona w latach 1977-1980. Akta zawierają meldunki operacyjne Wydz. III, a następnie Wydz. III „A” KWMO w Bydgoszczy dotyczące „operacyjnego zabezpieczenia” instytucji i obiektów gospodarczych działających w ramach wojewódzkiego kompleksu rolno-spożywczego. W materiałach znajduje się meldunek operacyjny z 11.11.1980 zawierający podsumowanie SOS krypt. „Gaśnica”, w którym występuje Mirosław Pudo. IPN By 069/1369 t. 2 (1377/IV).
.