Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Jeleński
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 21-07-1941
Imię ojca: Edward
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumenty Departamentu II MSW dot. akcji „Jodła” - imienne wykazy osób wytypowanych przez Departament II MSW do internowania w chwili wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W odniesieniu do Andrzeja Jeleńskiego materiały zawierają dokumentację dotyczącą internowania (decyzja o internowaniu nr 146 z dnia 13.12.1981). W uzasadnieniu decyzji o internowaniu wpisano: „Prowadzi działalność skierowaną przeciwko organom władzy państwowej w celu obalenia ustroju PRL”. IPN BU 0236/257, t. 1 (2315/IV/1).
Akta internowanego Andrzeja Jeleńskiego. Według dokumentacji Andrzej Jeleński został w dniu 16.12.1981 doprowadzony do Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów, a następnie osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce. Zwolniony z OO w dniu 07.01.1982. IPN BU 448/157.
Alfabetyczny wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Andrzej Jeleński figuruje pod pozycją nr 2944. Okres internowania wskazany w materiałach: 13.12.1981-01.01.1982. IPN Po 161/1.
Andrzej Jeleński 23.12.1981 został zarejestrowany pod nr 68509 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) przez Wydział XIII Departamentu II MSW w Warszawie jako pracownik Komitetu ds. Radia i Telewizji aktywnie związany z działalnością NSZZ „Solidarność”, m.in. poprzez organizację grup dziennikarzy tworzących audycje dla radiowęzłów w zakładach pracy. Prowadzenie kwestionariusz zakończono 14.09.1983. IPN BU 0204/1784 (51859/II), IPN BU 01222/1802 (9327/2) mikrofilm.
Dnia 13.06.1981 zarejestrowany pod nr 64919 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Hermes 81” przez Wydział XIII Departamentu II MSW w Warszawie jako pracownik Komitetu ds. Radia i Telewizji aktywnie związany był z działalnością NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, członek zespołu zajmującego się nagrywaniem audycji przeznaczonych dla środowisk „S” w większych zakładach pracy w kraju. Prowadzenie sprawy zakończono 09.02.1983. IPN BU 0204/1700 (51668/II), IPN BU 01224/1894 (12860/2) mikrofilm.
Dnia 26.06.1987 zarejestrowany pod nr 102262 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Turysta” przez Wydział VI Departamentu III MSW w Warszawie w związku z aktywną działalnością w podziemnych strukturach zdelegalizowanej „Solidarności”. Prowadzenie sprawy zakończono 09.08.1989. IPN BU 0222/1644 (55225/II), IPN BU 01228/2228 (55225/2) mikrofilm.
.