Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Urbaniak
Miejsce urodzenia: Hage
Data urodzenia: 07-05-1944
Kraj urodzenia: Niemcy
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, prowadzona w okresie 18.11.1980 - 04.04.1984 przez Wydział III „A”/ Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. Czesław Urbaniak, pracownik Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu, został umieszczony w sporządzonych w październiku i listopadzie 1982 wykazach osób, u których zamierzano dokonać przeszukania mieszkania i planowano przeprowadzić z nimi „rozmowy ostrzegawcze”. Figuruje również na datowanej 13.12.1982 liście „osób z obiektów i środowisk”, którymi zajmował się Wydział V KW MO w Sieradzu - „przewidzianych do rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych i wyjaśniających”. Akta sprawy "Pozytywni" złożono do archiwum pod sygn. 12/IV. IPN Ld 020/9 t. 1 (12/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komunikat”, nr rej. 4473, prowadzona w okresie 17.02.1982 - 30.06.1982 przez Wydział V KW MO w Sieradzu w związku z rozpowszechnianiem na terenie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu ulotek o „wrogiej antypaństwowej treści”. Jednym z podejrzanych był członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Czesław Urbaniak, zarejestrowany do sprawy 05.04.1982 pod nr. 4583. Sprawę zakończono „przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”, a jej akta zarchiwizowano pod sygn. 710/II. IPN Ld 055/332/J (710/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zbiórka”, nr rej. 4606, prowadzona w okresie 18.05.1982 - 18.01.1983 przez Wydział V KW MO w Sieradzu wobec pracowników Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu, m.in. Czesława Urbaniaka, podejrzanych o prowadzenie zbiórki pieniężnej na rzecz Tajnego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Sieradzu. Sprawę zakończono ze względu na „likwidację” działalności TZR oraz jednorazowy charakter zbiórki. Akta sprawy "Zbiórka" zostały złożone do archiwum pod sygn. 769/II. IPN Ld 055/385/J (769/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Odnowiciele”, nr rej. 4607, prowadzona w okresie 13.05.1982 - 26.08.1983 przez Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu wobec osób podejrzanych o działalność w ramach Tajnego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Sieradzu. W sporządzonym przez SB schemacie tajnych struktur „Solidarności” w regionie wymieniono Czesława Urbaniaka jako działacza związku w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 829/II. IPN Ld 055/439/J (829/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Układ-1”, nr rej. 4761, prowadzona w okresie 29.09.1983 - 20.02.1986 przez Wydział V WUSW w Sieradzu wobec członków NSZZ „Solidarność” w woj. sieradzkim podejrzanych o prowadzenie podziemnej działalności. Według informacji zgromadzonych przez SB Czesław Urbaniak kolportował na terenie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu nielegalne biuletyny (m.in. „Naszą Solidarność” i „Tygodnik Mazowsze”), prezentował „niewłaściwą postawę polityczną i destrukcyjnie oddziaływał na załogę”, dlatego w grudniu 1983 przeprowadzono z nim oraz jego żoną „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Wymieniony został również w gronie osób, z którymi planowano przeprowadzić takie „rozmowy” 02.03.1984. Sprawę złożono do archiwum pod sygn. 1030/II. IPN Ld 055/564/J (1030/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 2/88 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Sieradzu w okresie 15.07.1988 - 21.09.1988 w sprawie umyślnego uszkodzenia maszyny dziewiarskiej w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu. Czesław Urbaniak występuje w sprawie w charakterze świadka. Postępowanie zostało zakończone przekazaniem Prokuraturze Wojewódzkiej w Sieradzu wniosku o umorzenie sprawy z powodu „braku dowodów zaistnienia przestępstwa”. IPN Ld pf 39/84 (85/III).
.