Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Józef
Nazwisko: Gębal
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 03-06-1967
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jarosław Gębal występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania SOR krypt. „Górnicy”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 17.02.1989 pod nr Ka 67962 i prowadzonej przez Sekcję V MUSW Mysłowice. Rozpracowanie wszczęto na podstawie informacji operacyjnej z której wynikało, że na terenie KWK „Mysłowice” w Mysłowicach zawiązał się Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Celem sprawy było ustalenie składu osobowego komitetu, motywów i form działalności oraz „neutralizacja zagrożenia”. Jarosław Gębal został zarejestrowany do SOR „Górnicy” 13.03.1989 pod nr Ka 68109 z uwagi na fakt, iż był członkiem TKZ NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Mysłowice”. SOR zakończono 29.08.1989 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. W dniu 01.10.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43557/II, a 23.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. IPN Ka 048/579 (43557/II), IPN Ka 0169/1374 (43557/2) mikrofilm.
.