Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Agnieszka
Nazwisko: Osiecka
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-10-1936
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Agnieszka Osiecka przechodzi w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zimny" nr rejestracyjny 2044, prowadzonej przez Wydział VII Departamentu II MSW w latach 1957-1985. Sprawa dot. Ludwiga Zimmerera, korespondenta zachodnioniemieckich mediów, który był podejrzany o wrogą działalność polityczną. W materiałach znajdują się m.in. arkusz rejestracyjny, doniesienia agenturalne, plan kombinacji operacyjnej. IPN BU 003090/104 t. 1, 2, 39 (46325/II/1/2/39).
Agnieszka Osiecka w dniu 8.11.1969 została zarejestrowana pod numerem 27353 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. “Osa”. KE prowadzony był przez Wydział IV Departament III MSW. Powód rejestracji: “ww. w 1958 roku podczas pobytu we Francji nawiązała kontakt z redaktorem >Kultury Paryskiej< z Jerzym Giedroyciem. W kraju utrzymywała kontakty z osobami o poglądach rewizjonistycznych w środowisku literackim". Materiały w dniu 13.11.1974 złożono do archiwum Wydziału II Biura “C” MSW pod sygnaturą 48202/II. Akta zmikrofilmowano w dniu 4.10.1983pod sygn. 5986/2. IPN BU 0204/411 (48202/II), IPN BU 01208/1431 (5986/2) mikrofilm.
Agnieszka Osiecka występuje w sprawie dot. Leszka Kołakowskiego, który był zarejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim “Senator” nr rejestracyjny 28121. KE prowadzony był przez Wydział IV Departamentu III MSW w latach 1959-1979. W aktach znajdują się ponadto: ewidencja operacyjna pionu „B”, ustalenia i komunikaty, informacje, notatki, streszczenia, stenogramy z podsłuchów pokojowego i telefonicznego; materiały Wydziału "T" Sekcji I KW MO w Bydgoszczy: streszczenia z eksploatacji obiektu kryptonim "Senator". IPN BU 0204/503 t. 1 (48443/II).
Figuruje w aktach sprawy kontrolno-śledczej dot. wysyłania za granicę informacji mogących wyrządzić istotną szkodę interesom PRL prowadzonej przeciwko Annie Rudzińskiej i innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 24 MKK. IPN BU 0330/289 t. 1 (5946/III/1).
A. Osiecka figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Turysta" nr rejestracyjny 26124, prowadzonej przez Wydz. IV Dep. III MSW, dotyczącej współpracy z paryską "Kulturą" i RWE oraz organizowania przerzutu literatury na terytorium Polski przez granicę z CSRS. Materiały sprawy złożono do archiwum 02.09.1971 pod sygn. 46541/II IPN BU 0204/23 (46541/II), IPN BU 01224/851 (11778/2).
A. Osiecka wysypuje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie współpracy z ośrodkami dywersji politycznej prowadzonego przeciwko Andrzejowi Wróblewskiemu i innym osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 132 KK. IPN BU 0330/327 t. 94 (6318/III/93).
Agnieszka Osiecka została odnotowana na karcie E-14/1 przez Wydział I Departament II MSW. W dniu 31.01.1976 roku była na zbiorowym przyjęciu zorganizowanym przez attachat kulturalny ambasady USA. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta Wydziału III Biura Paszportów MSW z 1980 roku dotyczące wyjazdów obywateli PRL za granicę i przyjazdów do Polski obywateli RFN tranzytem przez NRD. W aktach znajduje się korespondencja skierowana m.in. do Agnieszki Osieckiej. IPN BU 1596/732 (104/838).
.