Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Nadolny
Miejsce urodzenia: Stary Gostyń
Data urodzenia: 06-04-1918
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Nadolny - ur. w roku 1918 w Starym Gostyniu, do roku 1939 podoficer zawodowy WP (w 56 Pułku Piechoty Krotoszyn), po kilkuletnim pobycie w niemieckiej niewoli (w obozie koło Hanoweru) i kilkumiesięcznym pobycie w Niemczech po zakończeniu wojny, "powrócił do kraju w roku 1945". Figuruje jako "podejrzany" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa zatytułowanego "Akta śledztwa w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego. Podejrzani z art. 15 par.2 w zw.z art. 6 i 7 MKK". To śledztwo było prowadzone przez wojskową prokuraturę i Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w latach 1955-1956. IPN BU 943/17 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II), IPN BU 943/18, IPN BU 943/19.
Antoni Nadolny figuruje jako "podejrzany" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa Departamentu II Kds.BP z lat 1954-1955. Akta te zostały zatytułowane: "Akta śledztwa w sprawie współpracy z ośrodkiem wywiadu angielskiego w Londynie, prowadzonego przeciwko (...) podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 7 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa". Zanotowano m.in., iż ww. "współpracował z rezydentem wywiadu angielskiego Janem Milerem na terenie woj. Zielona Góra w latach 1952-1954" i został aresztowany w 1955 roku. IPN Gd 013/47 (2044/III), IPN Gd 0120/93/D (2044/3) mikrofilm
Antoni Nadolny figuruje jako "skazany" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa zatytułowanego "Akta śledztwa i procesu w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego. Skazani z art. 7 MKK". To śledztwo było prowadzone przez wojskową prokuraturę i Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w latach 1955-1956. Ponadto figuruje jako "skazany" w aktach zatytułowanych "Akta wyroku łącznego Antoniego Nadolnego, skazanego za współpracę z wywiadem angielskim. Skazany z art. 15 par.2 w zw. z art. 7 i 6 MKK". W aktach ewidencyjnych zanotowano między innymi, iż Antoni Nadolny "po wyzwoleniu [z niemieckiej niewoli] służył w kompanii wartowniczej angielskiej [na terenie Niemiec]", a "w okresie 1945-55 nielegalnie przechowywał broń palną wraz z amunicją". W związku z powyższym wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z dnia 28.12.1956 Antoni Nadolny został "skazany na 15 lat więzienia, utratę praw na 5 lat i przepadek mienia (...)". Został zwolniony z więzienia w sierpniu roku 1965. Po wyjściu z więzienia był objęty do stycznia 1977 kontrolą MO, a następnie SB. IPN BU 943/20 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Pn.Rew. 1393/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II), IPN BU 943/21 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Pn.Rew. 1393/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II), IPN BU 943/26 (121/56, III.Pn.30/55).
Figuruje w aktach Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie zatytułowanych "Skazani wyrokiem z 27.12.1955 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie: Nadolny Antoni - z artykułu 6 i 15, § 2 w związku z artykułem 7 mkk za to, że od połowy 1952 r. do 22.04.1955 r. będąc urzędnikiem państwowym w Państwowych Zakładach Zbożowych w Sulechowie oraz Biura Wojewódzkiego Pełnomocnika Skupu w Zielonej Górze jako agent wywiadu angielskiego zbierał i przekazywał rezydentowi wywiadu angielskiego Millerowi Janowi wiadomości dotyczące lotnisk wojskowych, linii telefonicznych i transportów kolejowych, dane o dyslokacji jednostek wojskowych oraz instrukcje dla gminnych urzędów skupu i wzory druków (...)". IPN BU 765/313 (30/55, 161/91/1484), IPN BU 765/314 (30/55, 161/91/1485).
Antoni Nadolny figuruje w dokumentacji aktowej KW MO w Gdańsku z lat 1948-1955 dotyczącej organizacji niepodległościowej "Orlęta" - działającej w Gdyni w 1948 roku. Dokumentacja ta zawiera m.in. kopie ulotek sporządzonych przez członków ww. organizacji, w tym "listu gończego" za Bolesławem Bierutem i Hilarym Mincem, oraz statut organizacyjny grupy "Orlęta". Zawiera też zapisy dot. osób oskarżonych w roku 1955 o współpracę z wywiadem brytyjskim w tzw. siatce Jana Millera (m.in. zdjęcia sygnalityczne członków grupy, ich zadania wywiadowcze). IPN Gd 05/177 t. 2/1 (86).
W latach 1966-1977 Antoni Nadolny był objęty operacyjną kontrolą MO i SB z KW MO w Zielonej Górze. Początkowo był kontrolowany przez MO, a w dniu 28.08.1971 został zarejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Senior I" (nr rej. 5352). W aktach ww. KE zatytułowanych "Kontrola operacyjna byłego więźnia skazanego na 15 lat pozbawienia wolności na mocy art. 15 § 2 w zw. z art. 7,6,4 § 1 mkk, tj. za współpracę z wywiadem Wielkiej Brytanii w latach 1952-1955" odnotowano między innymi, iż Antoni Nadolny został zwolniony z więzienia "warunkowo" w dniu 13.08.1965. IPN Po 024/205 (209/II, 3455/II).
Antoni Nadolny figuruje w aktach sądowych z lat 1991-1995 zatytułowanych "Akta w sprawie o unieważnienie wyroku byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie, sygn. akt Sg. 122/55 dot. (...) Maria Nadolna, imię ojca: Józef, ur. 05-02-1909 r. i Antoni Nadolny, imię ojca: Józef, skazani z art. 6 i art. 15 paragraf 2 w związku z art. 7 Dekretu z dn. 13.06.1946 r. (...)". IPN BU 735/603 (Cs.Un. 433/92), IPN BU 735/607 (ŻoUn. 32/93).
.