Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy
Nazwisko: Nadolny
Miejsce urodzenia: Stary Gostyń
Data urodzenia: 18-07-1910
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ignacy Nadolny - ur. w roku 1910 w Starym Gostyniu, zamieszkały i pracujący w Gdyni - figuruje jako "podejrzany" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa zatytułowanego "Akta śledztwa w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego. Podejrzani z art. 15 par.2 w zw.z art. 6 i 7 MKK". To śledztwo było prowadzone przez wojskową prokuraturę i Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w latach 1955-1956. IPN BU 943/17, IPN BU 943/18, IPN BU 943/19 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II).
Ignacy Nadolny figuruje jako "skazany" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa i procesu zatytułowanych "Akta śledztwa i procesu w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego. Skazani z art. 7 MKK". To śledztwo było prowadzone przez wojskową prokuraturę i procedowane przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w latach 1955-1964. W dniu 27.12.1955 ten sąd skazał Ignacego Nadolnego na karę śmierci, zamienioną później "na mocy amnestii" na karę 15 lat więzienia, a także na "pozbawienie praw na zawsze i przepadek mienia". IPN BU 943/20, IPN BU 943/21 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Pn.Rew. 1393/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II).
Figuruje jako "podejrzany" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa Departamentu II Kds.BP z lat 1954-1955. Akta te zostały zatytułowane: "Akta śledztwa w sprawie współpracy z ośrodkiem wywiadu angielskiego w Londynie, prowadzonego przeciwko (...) podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 7 dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa". Zanotowano m.in., iż Ignacy Nadolny "współpracował z rezydentem wywiadu angielskiego Janem Milerem na terenie Gdyni i Helu w latach 1952-1954". IPN Gd 013/47 (2044/III), IPN Gd 0120/93/D (2044/3) mikrofilm.
Ignacy Nadolny figuruje jako "skazany na karę śmierci" w aktach WUds.BP w Gdańsku z lat 1955-1956 zatytułowanych "Materiały z akt śledztwa w sprawie współpracy z wywiadem angielskim na terenie Helu i Gdyni w latach 1952-1954, prowadzonego przeciwko: Ignacy Nadolny, imię ojca: Józef, ur. 18-07-1910 r.". Jest to dokumentacja szczątkowa, w aktach zachował się jedynie protokół przesłuchania oskarżonego oraz postanowienie o zakończeniu sprawy i złożeniu jej do archiwum, brakuje m.in. aktu oskarżenia i kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez "podejrzanego" i następnie "skazanego". IPN Gd 013/49 (2075/III), IPN Gd 0120/96/D (2075/3) mikrofilm, IPN Gd 0120/97/D (2075/III) mikrofilm.
Ignacy Nadolny figuruje wraz z innymi osobami w dokumentacji aktowej i ewidencyjnej KW MO w Gdańsku z lat 1948-1955 - dotyczącej organizacji niepodległościowej "Orlęta", działającej w konspiracji w 1948 r. w Gdyni. Dokumentacja ta zawiera m.in. kopie ulotek sporządzonych przez członków ww. organizacji, w tym "listu gończego" za Bolesławem Bierutem i Hilarym Mincem oraz statut organizacyjny grupy "Orlęta". Zawiera też zapisy dot. oskarżonych w roku 1955 o współpracę z wywiadem brytyjskim w tzw. siatce Jana Milera (m.in. "zdjęcia sygnalityczne" członków grupy i ich "zadania wywiadowcze"). IPN Gd 05/177 t. 2/1 (86).
Ignacy Nadolny figuruje w aktach sądowych zatytułowanych "Unieważnienie wyroku byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z 27-12-1955 r. skazującego Nadolnego Ignacego i Nadolnego Stanisława z artykułu 6, 7 i 15 § 2 mkk za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - przez postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 27-10-1993 r.". Figuruje też w aktach sądowych zatytułowanych "Odszkodowanie i zadośćuczynienie za skazanie Nadolnego Ignacego przez były Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie 27-12-1955 r. z artykułu 15 § 2 w związku z artykułem 6 i 7 mkk za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - przyznane przez postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 02-04-1996 r.". IPN BU 1019/356 (Cs.Un. 337/93), IPN BU 1019/357 (ŻoUn. 388/94).
.