Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Nadolna
Miejsce urodzenia: Scherlebeck
Data urodzenia: 05-02-1909
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Nadolna - ur. w roku 1909 w Scherlebeck, zamieszkała i pracująca w Kargowej w woj. zielonogórskim - figuruje jako "podejrzana" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa zatytułowanego "Akta śledztwa w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego. Podejrzani z art. 15 par.2 w zw.z art. 6 i 7 MKK". To śledztwo było prowadzone przez wojskową prokuraturę i Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w latach 1955-1956 i dotyczyło tzw. siatki Jana Milera. W zapisach ewidencyjnych UB zapisano między innymi, iż Maria Nadolna w roku 1955 "na terenie Gdańska dostarczała bratu [Ignacemu Nadolny] materiały stanowiące tajemnice państwa. Brat te materiały przekazywał agentowi angielskiemu [tj. J. Milerowi]". IPN BU 943/17 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II), IPN BU 943/18 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Maria Nadolna figuruje w aktach nadzoru z lat 1955-1965 zatytułowanych "Skazani wyrokiem z 27.12.1955 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie: Nadolny Antoni (...), Nadolna Maria - z artykułu 6 i 15, § 2 w związku z artykułem 7 mkk za to, że od lata 1952 r. do 3.05.1955 r. jako agent wywiadu angielskiego przekazała temu wywiadowi wiadomości dotyczące transportów kolejowych, towarowych i wojskowych, przewoziła do Gdyni raporty szpiegowskie, a ponadto jako higienistka zatrudniona w Ośrodku Zdrowia w Kargowej przekazała Millerowi szereg dokumentów z pieczęciami instytucji państwowych (...)". IPN BU 765/313 (30/55, 161/91/1484), IPN BU 765/314 (30/55, 161/91/1485).
Maria Nadolna figuruje jako "skazana" (wraz z innymi osobami) w aktach śledztwa i procesu zatytułowanego"Akta śledztwa i procesu w sprawie szpiegostwa na rzecz wywiadu angielskiego. Skazani z art. 7 MKK". Akta te były prowadzone przez wojskową prokuraturę i Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie w latach 1955-1964. Wyrokiem tego Sądu z dnia 27.12.1955 Maria Nadolna została skazana na 10 lat więzienia i utratę praw na okres 2 lat i 6 miesięcy. IPN BU 943/20 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Pn.Rew. 1393/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II), IPN BU 943/21 (Pn.Nadz. 257/58, ZgOg. 449/57, Pn.Rew. 92/56, Pn.Rew. 1393/56, Sg.122/55, III-Pn. 30/55/II).
Maria Nadolna występuje wraz z innymi osobami w dokumentacji aktowej i ewidencyjnej WUBP w Gdańsku z lat 1948-1955 - dotyczącej organizacji niepodległościowej "Orlęta", działającej w konspiracji w 1948 r. w Gdyni. Dokumentacja ta zawiera m.in. kopie ulotek sporządzonych przez członków ww. organizacji, w tym "listu gończego" za Bolesławem Bierutem i Hilarym Mincem, oraz statut organizacyjny grupy "Orlęta". Zawiera też zapisy dotyczące osób oskarżonych w roku 1955 o współpracę z wywiadem brytyjskim w tzw. siatce Jana Milera (m.in. "zdjęcia sygnalityczne" członków grupy i ich "zadania wywiadowcze"). IPN Gd 05/177 t. 2/1 (86).
Maria Nadolna figuruje w aktach sądowych z lat 1991-1995 zatytułowanych "Akta w sprawie o unieważnienie wyroku byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie, sygn. akt Sg. 122/55 dot. (...) Maria Nadolna, imię ojca: Józef, ur. 05-02-1909 r. i Antoni Nadolny, imię ojca: Józef, skazani z art. 6 i art. 15 paragraf 2 w związku z art. 7 Dekretu z dn. 13.06.1946 r. (...)". Maria Nadolna figuruje też w aktach sądowych z lat 1991-1995 zatytułowanych "Akta w sprawie o odszkodowanie dot. Maria Nadolna, imię ojca: Józef, ur. 05-02-1909 r., skazana wyrokiem byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie, sygn. akt Sg. 122/55 z art. 6 i art. 15 paragraf 2 w związku z art. 7 Dekretu z dn. 13.06.1946 r.". IPN BU 735/603 (Cs.Un. 433/92), IPN BU 735/607 (ŻoUn. 32/93).
.