Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Chowański
Miejsce urodzenia: Orzeł Biały
Data urodzenia: 24-06-1917
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Chowański (ur. w roku 1917), od 1946 do 1949 roku żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pseudonim "Tadek" na terenie powiatów Sieradz, Wieluń i innych - figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KM MO w Łodzi z lat 1946-1956 oraz PUBP w Sieradzu. Zapisano w nich między innymi, iż Jan Chowański w dniu 25.6.1946 został aresztowany przez PUBP w Sieradzu i osadzony w więzieniu w Sieradzu jako "podejrzany o nielegalne posiadanie broni". Odnotowano, iż ww. został z więzienia "zwolniony 21.IX.46 r.", gdyż sprawa ta została umorzona przez prokuratora. Od maja 1947 "był członkiem bandy KWP pod dowództwem Skalskiego Kazimierza ps. >Zapora< w pow. kaliskim i sieradzkim". Od stycznia 1948 "Działał w bojówce dywersyjnej KWP krypt. >Bałtyk< dowodzonej przez Chowańskiego Antoniego pseud. >Kuba<. Występował pod pseudonimem >Tadek<. Brał udział w gwałtownych zamachach na funkcjonariuszy MO, UB i członków Partii oraz dokonywał napadów terrorystyczno-rabunkowych na instytucje państwowe na terenie powiatu Sieradz, Wieluń, Kalisz. Od 1949 ukrywał się na terenie pow. Środa Śląska i Legnica, gdzie również brał udział w napadach na instytucje państwowe (...)". Ponownie aresztowany "12.VII.49 w Nowogardzie" w woj. szczecińskim i osadzony w areszcie śledczym UB w Łodzi. Dnia 7 stycznia 1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi Jan Chowański został skazany na karę śmierci. Wyrok "wykonano 19 maja 1950 r.". Akta ewidencyjne MPB / MSW zawierają m.in. zdjęcia Jana Chowańskiego - wykonane w lipcu 1949 w PUBP w Nowogardzie i w WUBP w Łodzi. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Chowański, żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), figuruje wraz z innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych i śledczych WUBP w Łodzi z lat 1948-1949 zatytułowanych "Akta śledztwa przeciwko: Chowański Jan vel Płóciennik Józef, imię ojca: Józef, data urodzenia: 24-06-1917 oraz (...) podejrzanym o przynależność do nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), tj. o czyny z art. 86§2 kk WP i innych". Do tych akt załączono m.in. karty daktyloskopijne i odpis agenturalnego doniesienia informatora ps. "Lew". IPN Ld PF12/443 t. 1-4 (2387/III, 2387/VII).
Występuje w materiałach operacyjnych Wydz. III WUBP w Łodzi z lat 1947-1950 zatytułowanych "Materiały dotyczące rozpracowania operacyjnego oddziałów zbrojnych Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) działających na terenie województwa łódzkiego". Materiały te obejmują m.in. raporty UB, telefonogramy, sprawozdania, analizy, doniesienia agenturalne, protokoły przesłuchań świadków i podejrzanych, plany działań operacyjnych. Dotyczą m.in. oddziałów zbrojnego podziemia (KWP) pod dowództwem ppor. Antoniego Chowańskiego pseudonim "Kuba" oraz por. Jana Kwapisza pseudonim "Lis-Kula". IPN Ld PF10/743 (979/X).
Jan Chowański, żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pseud. "Tadek", figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych i śledczych WUBP w Poznaniu z lat 1947-1971 zatytułowanych "Sprawa obiektowa kryptonim >Murat<". Sprawa ta dotyczyła rozpracowania członków i współpracowników niepodległościowego ugrupowania KWP pod dowództwem kpt. Jana Małolepszego ps. „Murat”. IPN Po 003/335 t. 5 (339/IV).
Jan Chowański figuruje jako "osoba przechodząca w śledztwie" wraz z siedmioma innymi osobami z KWP w materiałach operacyjnych i śledczych PUBP w Sieradzu z lat 1947-1957. Śledztwo dotyczyło działalności Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pod dowództwem Jana Małolepszego "Murata". Jan Chowański był podejrzany o próbę zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, zamachy na członków Polskiej Partii Robotniczej (PPR), Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) oraz funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej. Do akt załączono: akt oskarżenia, charakterystykę, ankietę z fotografią, pismo KP MO w Sieradzu. IPN Ld PF12/1595 (5280/III, 5280/VII).
Figuruje wraz z czterema innymi żołnierzami z KWP w materiałach operacyjnych WUBP w Poznaniu z lat 1948-1955 zatytułowanych "Sprawa agencyjno-śledcza kryptonim >Tuchola< dot. zabójstwa, w dniu 17-01-1948 r., członka PPR Wacława Górskiego, pełniącego funkcję Wójta Gminy Grodziec, pow. Konin, przez ugrupowanie zbrojne >Drzymały<. Nr rej. 10798/k-2". IPN Po 08/833 (7826/II).
Jan Chowański figuruje wraz z dwoma innymi osobami w materiałach operacyjnych i administracyjnych WUBP w Łodzi z lat 1949-1955 dot. dwóch innych osób "utrzymujących bliskie kontakty z podejrzanym o przynależność do zbrojnego podziemia". Te akta zawierają m.in.: doniesienia agenturalne i protokół przesłuchania Jana Chowańskiego ps. "Tadek". IPN Ld 011/561 (3420/II).
Figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników KWP. IPN Ld 030/279 t. 3 (1506/X).
Występuje jako "figurant w sprawie" wraz z innymi osobami z KWP w opracowaniu Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu zatytułowanym "Faktologia: banda terrorystyczno-rabunkowa działająca na terenie woj. wrocławskiego w okresie od maja 1948 r. do lipca 1952 r.; dowódca: brak". IPN Wr 049/366 (F-361).
.