Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Antoni
Nazwisko: Kamiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 22-09-1898
Imię ojca: Leon
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Z zawodu zecer. W PZPR od 1948 r. wcześniej w PPS od 1945 r. przedtem w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów od sierpnia 1944 r., w okresie 1.09.1941 do 1.08.1944 organizacja Polscy Socjaliści. Po ukończeniu 2. klasy szkoły powszechnej na praktyce w drukarni (1913). Podczas I wojny światowej pracował na Kolei Terespolskiej w Warszawie, gdzie zatrudniony był przy odbudowie mostów warszawskich. W grudniu 1916 r. w legionach, po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie. Następnie na froncie w Galicji Wschodniej (1918), ranny w nogę, po rekonwalescencji zecer w drukarni wojskowej Sztabu Głównego. Po ukończeniu służby wojskowej w 1921 r. zatrudniony tamże aż do wybuchu wojny w 1939 r. W latach 1934-1937 uczęszczał na zajęcia na Uniwersytecie Powszechnym w Warszawie. W 1937 r. współorganizował Robotniczą Spółdzielnię Spożywców „Wyzwolenie". W okresie okupacji pracował jako robotnik w Przedsiębiorstwie Budowlanym. Podczas powstania na Pradze w Warszawie, stamtąd przedostał się do Łowicza, gdzie doczekał końca okupacji. Po powrocie do Warszawy z dniem 1.02.1945 r. sekretarz WK PPS, potem jej przewodniczący. W roku 1946 skarbnik WK PPS. Od października 1946 r. pracował w Prezydium Rady Ministrów, skąd przeszedł do pracy w Ministerstwie Administracji Publicznej. W latach 1947-1950 studiował na Akademii Nauk Politycznych. Od 1951 r. wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Prasy i Wydawnictw. Od lutego 1955 r. Dyrektor Departamentu Statystyki, Kultury i Oświaty a od lipca t.r. starszy radca w Departamencie Warunków Bytu w Głównym Urzędzie Statystycznym. Delegat na II Zjazd PZPR.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 4777, s. 6-7, 12, 30-31, 42-44, 45.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Wojewódzki Komitet Warszawski Warszawa PZPR 15-12-1948 15-07-1949 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 4777, s. 31, 37.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-12-1948 1954 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 4777, s. 31, 44.
Wiceprzewodniczący Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Wojewódzki Komitet Warszawski Warszawa PZPR 07-01-1949 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 4777, s. 31, 37-38.
Członek Plenum Wojewódzki Komitet Warszawski Warszawa PZPR 16-07-1949 15-06-1950 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 4777, s. 31, 37.
.