Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Wincenty
Nazwisko: Mądry
Miejsce urodzenia: Nowa Ruda
Data urodzenia: 20-01-1962
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego. Dokumenty wytworzone w związku z pobytem Kazimierza Mądrego w Areszcie Śledczym w Katowicach. Ww., student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a do 13.12.1981 aktywny członek NZS na terenie UŚ, po wprowadzeniu stanu wojennego na znak protestu wziął udział w strajku na terenie Huty „Baildon” w Katowicach. Zatrzymany i obwiniony z art. 50 pkt 1 dekretu o stanie wojennym. W dniu 15.12.1981 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice (nr rej. 558/81/Tp) na karę grzywny w wysokości 4500 zł. z zamianą w razie nieuiszczenia na 90 dni aresztu i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony 18.12.1981 w związku z uregulowaniem kary grzywny. IPN Ka 34/77 (44/81).
Akta internowania. Kazimierz Mądry został internowany w dn. 18.12.1981 z uwagi na fakt, iż uczestniczył w strajku protestacyjnym na terenie Huty „Baildon”. Zwolniony w dn. 12.06.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1040/82. W dniu 07.03.1983 zgromadzone materiały zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39895/II. IPN Ka 043/825 t. 2 (39895/II).
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr III-102 i od 18.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. W dniu 14.03.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony w dn. 12.06.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 41/188 to karta depozytowa internowanego. IPN Rz 57/177 (2/82), IPN Ka 41/188 (23/81).
Kazimierz Mądry był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Zwolennik” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 09.09.1982 pod numerem KA 50792 przez Wydział III-1 KWMO Katowice. Ww., student II roku WNS UŚ w Katowicach, został objęty kontrolą operacyjną ze względu na „uzasadnione przypuszczenie, iż w określonych sytuacjach może inspirować środowisko akademickie do podejmowania negatywnych inicjatyw politycznych”. Celem sprawy było m.in. „wyjaśnienie motywów i pobudek dotychczasowej działalności”, kontrola utrzymywanych kontaktów oraz „uzyskanie materiałów kompromitujących bądź obciążających celem wykorzystania ich do neutralizacji figuranta”. W ramach prowadzonej sprawy ww. został objęty kontrolą przez tajnego współpracownika, a w dn. 04.11.1982 w związku z „zapowiedzianymi akcjami protestacyjnymi na dzień 10.11.1982” Kazimierz Mądry został „ostrzeżony” przed „rozpowszechnianiem w środowisku akademickim tendencyjnych informacji dot. warunków i sposobów traktowania internowanych w ośrodku odosobnienia oraz podejmowaniem bądź nakłanianiem do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. W aktach znajduje się również informacja o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę. KE „Zwolennik” zakończono 01.06.1983 z powodu emigracji ww. W dniu 16.09.1983 sprawa została zdjęta z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowana w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39895/II, a w dn. 09.09.1988 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane. IPN Ka 043/825 t. 1 (39895/II).
Akta paszportowe. Kazimierz Mądry na wniosek Wydziału III KWMO Katowice został objęty zastrzeżeniem wyjazdów (Z-I-1373/BT) do wszystkich krajów świata w okresie od 01.09.1982 do odwołania, ponieważ był aktywnym uczestnikiem strajków studenckich, a za udział w strajku protestacyjnym na terenie Huty „Baildon” został zatrzymany i internowany. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dn. 25.10.1982 pod nr KA-50792 (anulowane 25.05.1985). W dniu 16.08.1982 ww. jako były internowany złożył wniosek o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę na pobyt stały. IPN Ka 144/23421 (EATY 23421).
.