Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Rachuba
Miejsce urodzenia: Dębsk
Data urodzenia: 20-09-1919
Imię ojca: Michał
Imię matki: Konstancja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Rachuba 25.08.1961 został zarejestrowany przez Referat ds. SB KPMO w Mławie w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 143 do Sprawy Sprawdzenia Operacyjnego krypt. „Niespokojni”. Objęty inwigilacją z powodu podejrzenia, że wraz z bratem Michał ma negatywny wpływ na społeczność swojej wsi Dębsk (pow. mławski) i usiłuje uniemożliwić powołanie kółka rolniczego i doprowadzić do likwidacji spółdzielni produkcyjnej we wsi Wola Dębska. Określony jako „działacz prawicowy w ruchu ludowym na wsi”. W aktach odnotowano, że po wojnie był członkiem PSL i „w czasie organizowania spółdzielni produkcyjnych w Dębsku wraz z innymi dążył wszelkimi sposobami do jej rozbicia”. W sprawie wykorzystywano agenturę. Prowadzenie sprawy zakończono 12.09.1962 z powodu braku dowodów na „wrogą działalność polityczną”. Materiały złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63262/II, zostały w 1976 roku przekazane do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie pod sygn. 54/II. IPN BU 0904/31 (54/II), mikrofilm IPN BU 01329/31 (54/2).
.