Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Wojciech
Nazwisko: Bartos
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 24-09-1955
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Krokus", dotyczące rozpracowywania członków Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”. Sprawa została założona 22.02.1982 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku na podstawie meldunku, jakoby w ramach KW "Trójmiasto" planowano założenie bojówki antysocjalistycznej planującej działania terrorystyczne. Stwierdzono, że w klubie jest wielu członków, zwłaszcza tych związanych z "ekstremalnym skrzydłem Solidarności", którzy w trakcie spotkań klubowych toczą rozmowy polityczne. Stwierdzono również, że Zarząd Klubu przyznał stałą zapomogę wielodzietnej rodzinie aresztowanego kolegi klubowego, co jest niezgodne ze statutem i dlatego oprócz założenia sprawy operacyjnej spowodowano wszczęcie postępowania administracyjnego w celu skontrolowania Zarządu Klubu. Celem SOS było rozpoznanie działalności poszczególnych członków klubu, a w szczególności naruszającej dekret o stanie wojennym, potwierdzenie bądź zaprzeczenie informacji o bojówce terrorystycznej, rozpoznanie wszelkich grup nieformalnych – miejsc spotkań, przechowywania materiałów, struktury itp, zebranie materiałów do ewentualnych postępowań przygotowawczych. W aktach znajdują się materiały z przeprowadzonej kontroli, notatki z rozmów z osobami funkcyjnymi, listy członków i ich dane osobowe, dokumenty pochodzące z rozpracowywania lub postępowań prowadzonych przeciwko poszczególnym członkom klubu lub osobom z ich kręgu, w tym odwołania do innych prowadzonych spraw (m.in. "Bizon", "Brodacz", "Trop", "Sztubak", "Psycholog", "Lew", "Latawiec", "Bagno", "Saper" i in.). Janusz Bartos z żoną jest wskazany jako centrum jednej z "grup antysocjalistycznych" w klubie i występuje jako osoba, której "zdecydowanie antysocjalistyczna postawa oraz niechęć do aktualnej rzeczywistości” zostały potwierdzone. Przeciwko ww. podjęto różnorakie działania, w tym przeprowadzono rewizję w mieszkaniu, gdzie zarekwirowano ok. 100 kg niezależnych "wydawnictw antysocjalistycznych i antyradzieckich należących do (..) aktywisty NSZZ >Solidarność< na PG, skazanego na 1,5 roku więzienia". Sprawę "Krokus" zamknięto 17.06.1988, ponieważ nie stwierdzono istnienia na terenie KW "Trójmiasto" bojówki terrorystycznej składającej się z członków klubu. Wg SB funkcjonowanie klubu zostało rozpoznane. Ustalono, że działania przeciwko poszczególnym członkom będą kontynuowane w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Stadion” prowadzonej przez Wydz. III na środowisko klubów sportowych. IPN Gd 0027/3771 t. 1-2 (19601/II), IPN Gd 00118/1245 (19601/2) mikrofilm.
Janusz Bartos był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Matros" prowadzonej przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku zarejestrowanej 25.11.1983 pod nr. 47911, a zakończonej 23.08.1988, kiedy to akta złożono w archiwum pod sygn. 19650/II. Sprawa dotyczyła tworzenia nielegalnych organizacji oraz druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Akta o sygn. 19650/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta śledztwa w sprawie kolportowania opozycyjnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta w latach 1984-1985. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku (RSD 67/84) pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 111/84). ). Teczka zawiera dokumentację związaną z przeszukiwaniami mieszkań wielu młodych ludzi: nakazy rewizji, protokoły zeznań, notatki służbowe i in. W aktach znajduje się m.in. wspólny plan działań operacyjno- śledczych w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Matros" i "Wiosna" z dnia 28.08.1985. Na liście osób najbardziej zaangażowanych w kolportaż nielegalnych pism i wydawnictw „na terenie Trójmiasta w Gdańsku-Turyst, Klubie Wysokogórskim oraz Spółdzielni Prac Wysokościowych, ale też Akademii Medycznej” znajduje się Janusz Bartos, skreślony z odręcznym dopiskiem „Odstąpiono”. IPN Gd 013/110 t. 5 (8517/III).
Januszowi Bartosowi czyniono trudności z wydaniem zgody na wyjazdy za granicę - zarówno na służbowe wyjazdy sportowe, jak i prywatne - począwszy od pierwszego podania o paszport złożonego w 1980 roku, kiedy to dzięki interwencjom Zarządu PTTK Oddziału Gdańskiego paszport jednak dostał. Ww. otrzymał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę w okresie od 02.04.1985 do 02.04.1987 wniesione przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Oficjalnym uzasadnieniem był art. 4 par. 2 pkt. 2 Ustawy z 17.06.1959 o paszportach, tzn. że ww. naruszył obowiązujące przepisy. Jednak w aktach widnieje informacja, że "drugostronnie wymieniony jest figurantem SOS krypt. >Matros< nr 47911 i jest znany jako osoba wchodząca w skład nieformalnej grupy antysocjalistycznej". W związku z tym zastrzeżeniem, 12.04.1985 anulowano paszport służbowy. 22.04.1985 wydano kolejną decyzję odmowną na wyjazd za granicę, jako uzasadnienie podając znowu art. 4 par. 2 pkt. 2 Ustawy z 17.06.1959 o paszportach. Mimo odwołania ww., decyzja została utrzymana w mocy. Kolejna odmowa miała miejsce 16.06.1986 na wyjazd na zgrupowanie alpinistyczne - z tym samym oficjalnym uzasadnieniem. Janusz Bartos osobiście przyszedł z odwołaniem (bezskutecznym) do Biura Paszportowego 15.07.1986. Wg funkcjonariusza prowadzącego rozmowę Bartos "(...) nie może zgodzić się z podstawą odmowy. Jest przekonany, że wynika ona z faktu, iż w 1982 r. w jego mieszkaniu znaleziono w czasie rewizji 2 plecaki literatury „solidarnościowej”, które należały do ojca jego kolegi (...). Był wraz z żoną w tej sprawie zatrzymany. Następnie po 2-ch latach wezwano go do SB, gdzie w czasie rozmowy nakłaniano, jak oświadczył do „donosicielstwa”. Nie zgodził się na to, gdyż etyka sportowca nie pozwala na to. Jest przekonany, że odmowa ma związek z tymi wydarzeniami". Kolejne trudności - mimo wygaśnięcia zastrzeżenia - ww. miał w związku z podaniem złożonym 01.07.1987 na kolejny wyjazd sportowy. Po interwencji, Naczelnik Wydz. III polecił wydać paszport 02.09.1987 - na dzień przed wyjazdem. IPN Gd 645/152018 (EAGD 152018).
.