Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfons
Nazwisko: Czachor
Miejsce urodzenia: Bochnia
Data urodzenia: 21-04-1905
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze w sprawie prowadzonej w okresie 13.12.1950 - 15.06.1951, dotyczącej kolportowania ulotek antysowieckich i "skierowanych przeciwko Polsce Ludowej" na terenie Puław i okolicy. Ref. V w porozumieniu z Ref. III PUBP w Puławach w grudniu 1950 rozpoczął działania oraz wszczął śledztwo w celu wykrycia i ukarania sprawców rozlepiania "antypaństwowych" ulotek. Ulotki ukazały się w trzech seriach. 8.11.1950 pojawiły się ulotki z wierszem antyradzieckim zaczynającym się od słów "Na ziemskim globie flagi czerwone ...", następnie apel o bojkot spisu powszechnego. Trzecia seria, o treści "wrogiej, szkalującej ustrój Polski Ludowej oraz ZSRR". Sprawców wykryto i ujęto. Byli to trzej uczniowie szkoły średniej w Puławach, którzy założyli tajną organizację "Biało-Czerwone". Zostali oni aresztowani, a wraz z nimi i ojciec jednego z nich - Alfons Czachor, którego sprawę wyodrębniono do osobnego postępowania. IPN Lu 015/712 (8404/III).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Lublinie dotyczące przechowywania amunicji i broni bez zezwolenia przez Alfonsa Czachora. Akta złożone do archiwum pod sygn. 12472/Śl. Akta o sygn. 12472/Śl zniszczono 28.05.1972 za protokołem brakowania nr 54/72. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Akta sądowe sprawy prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie (Sr.121/51) przeciwko Alfonsowi Czachorowi. Miała ona związek z aresztowaniem w dniu 16.12.1950 jego szesnastoletniego syna. Następnego dnia śledczy PUBP w Puławach zatrzymali Alfonsa Czachora z powodu posiadania przez niego maszyny do pisania, która posłużyła do powielenia ulotki. W czasie rewizji zakwestionowano również dwie przepowiednie, w tym Wernyhory, 23.12.1950 w trakcie kolejnej rewizji zarekwirowano amunicję i białą broń. W dn. 05.01.1951 Wojskowy Prokurator Rejonowy w Lublinie wydał nakaz tymczasowego aresztowania ww. i osadzenia go w więzieniu na Zamku w Lublinie. 28.01.1951 oficer śledczy sformułował akt oskarżenia Alfonsa Czachora o to, że „w miesiącu grudniu 1950 przez okres 24 godz. na terenie Puław bez zezwolenia władz przechowywał amunicję do KBK „mauzer” kal. 7.92 mm ilości 45 szt. 1 w tym że samym okresie amunicję do TT kal. 7,62 mm w ilości dwie szt. oraz 20 laseczek 2 cm. prochu artyleryjskiego. Czynem powyższym dopuścił się przestępstwa przewidzianego w art. 4 & 1 Dekretu z dnia 13.VI 1946”. 20.02.1951 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Lublinie zatwierdziła akt oskarżenia i skierowała sprawę do sądu w Lublinie. Wyrokiem WSR w Lublinie z 06.03.1951 skazany na karę jednego roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz zaliczenie w poczet kary pobytu w więzieniu od 17.12.1950 do 06.03.1951. Alfons Czachor opuścił więzienie na Zamku w Lublinie dnia 08.03.1951. IPN Lu 26/86.
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie (Sr. 367/51) w sprawie pojawiających się w grudniu 1950 w Puławach i okolicy ulotek o treści antysowieckiej. Sprawcami okazali się trzej uczniowie liceum ogólnokształcącego w Puławach, w tym syn Alfonsa Czachora. Akta zawierają m.in. liczne protokoły przesłuchań świadków, dowody rzeczowe w postaci zapisków i ulotek, opinie dyrekcji szkoły, biegłych i inne. Sprawa Alfonsa Czachora została przekazana do odrębnego postępowania, które zakończyło się rozprawą 06.03.1951, Ww. występuje w aktach jako osoba zamieszana i podejrzana w sprawie swego syna i jego kolegów. IPN Lu 21/25 t. 1.
Rozpracowywany przez Wydz. III WU ds. BP w Lublinie w ramach sprawy operacyjnej. Akta 26.09.1955 złożono do archiwum pod sygn. 3866/II. 11.02.1957 materiały skomasowano z aktami śledczymi 12472/Śl. Akta o sygn. 12472/Śl zniszczono 28.05.1972 za protokołem brakowania nr 54/72. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rewident”, nr rej. 27247 prowadzonej przez Wydział I Departamentu IV MSW, następnie przez Wydział I Departamentu III MSW założonej 15.09.1969 na jednego z organizatorów ugrupowania „Ruch”, zakończonej 31.03.1972. W 1970 roku dokonano przeszukań i aresztowań osób podejrzanych o udział w działalności organizacji. Zgromadzone w ramach prowadzenia sprawy materiały wykorzystano w śledztwie, które objęło 75 osób, z czego 32 podejrzanych postawiono w stan oskarżenia, a następnie skazano na kary od roku do 7 lat pozbawienia wolności. W tomie 11 znajdują się notatki, donosy, protokoły przesłuchań, podsłuchy, dokumentacja dotycząca sprawdzeń poszczególnych osób itp. w związku ze sprawą jednego z figurantów. W aktach pojawia się nazwisko Alfonsa Czachora, jego żony i jednego z synów, wciąż zamieszkującego wraz z rodzicami, jako osób, utrzymujących kontakty z tym figurantem. IPN BU 01820/17 t. 11 (6851/III/10).
.