Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Rachuba
Miejsce urodzenia: Dębsk Mława
Data urodzenia: 02-03-1916
Imię ojca: Michał
Imię matki: Konstancja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Rachuba 17.04.1956 został zarejestrowany przez Powiatową Delegaturę ds. BP w Mławie w Wydz. X WUdsBP w Warszawie pod nr. 1853 do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. „Żak”. Objęty inwigilacją z powodu członkostwa w radzie kościelnej, kontaktów z księdzem, „który jest zapatrywań reakcyjnych” oraz wrogości wobec spółdzielni produkcyjnej. Określony jako przedwojenny „gromadzki prezes” Stronnictwa Narodowego w Dębsku, a po wojnie aktywny członek PSL. Prowadzenie sprawy zakończono 4.02.1957 z powodu braku dowodów na „wrogą postawę” Michała Rachuby w stosunku do PRL. Do prowadzenia sprawy wykorzystano agenturę. Materiały złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 61610/II, zostały następnie włączone do akt nr 63262/II (krypt. „Niespokojni”). W 1976 roku akta przekazano do archiwum Wydz. „C” KW MO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 54/II. IPN BU 0904/31 (54/II), k. 12-24, mikrofilm IPN BU 01329/31 (54/2).
Zarejestrowany 25.08.1961 przez Referat ds. SB KPMO w Mławie w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 143 do Sprawy Sprawdzenia Operacyjnego krypt. „Niespokojni”. Objęty inwigilacją z powodu podejrzenia, że wraz z bratem Władysławem prowadzi w rodzinnej wsi Dębsk (pow. mławski) „wrogą destrukcyjną działalność wśród miejscowych rolników” i usiłuje uniemożliwić powstanie kółka rolniczego. Ponadto „szkaluje członków ORMO”, „w czasie jakichkolwiek konfliktów międzynarodowych wrogo wypowiada się na obecny ustrój PRL, a w czasie wyborów do sejmu i rad narodowych „na kandydatów typował swoich zwolenników – ludzi z przeszłości skompromitowanych”. Określony jako „działacz prawicowy w ruchu ludowym na wsi”. W aktach odnotowano, że po wojnie był krótko członkiem PSL i próbował wraz z innymi doprowadzić do likwidacji spółdzielni produkcyjnej, a także był przewodniczącym rady kościelnej przy parafii w Szydłowcu. Prowadzenie sprawy zakończono 12.09.1962 z powodu braku dowodów na „wrogą działalność polityczną”. Materiały złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63262/II, zostały w 1976 przekazane do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie pod sygn. 54/II. IPN BU 0904/31 (54/II), mikrofilm IPN BU 01329/31 (54/2).
Wymieniony w aktach śledztwa prowadzonego od 30.04.1967 przez Referat SB KPMO w Mławie, a następnie od 3.05.1967 przez Wydz. Śledczy KWMO w Warszawie. Śledztwo dotyczyło 3 anonimowych listów podpisanych „mjr F. Czarny”, które Michał Rachuba otrzymał 29.04., 2 i 3.05.1967. Listy zawierały żądanie wypłacenia wysokich kwot pieniężnych na rzecz bliżej nieokreślonej organizacji. Postępowanie zakończono 30.12.1967 z powodu niemożności wykrycia sprawcy i braku dowodów na istnienie nielegalnej organizacji wymienionej w anonimach. Dalsze czynności śledcze miały być realizowane w ramach Sprawy Operacyjno-Śledczej. IPN BU 0207/8160 (23851/III).
Zarejestrowany 12.05.1967 przez Referat ds. SB KPMO w Mławie w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 3412 do Sprawy Operacyjno-Śledczej krypt. „Czarny”. Sprawa założona po otrzymaniu przez Michała Rachubę 3 anonimowych listów (29.04., 2 i 3.05.1967) podpisanych „mjr F. Czarny”, w których autor, powołując się na istnienie „nielegalnej organizacji” żądał przekazania wysokich kwot sum pieniężnych. SB usiłowała ujawnić autora anonimów i ewentualną działalność owej organizacji. Prowadzenie sprawy zakończono 25.03.1970 z uwagi na niemożność ustalenia sprawcy. Jednocześnie SB wykluczyła istnienie na terenie powiatu mławskiego „nielegalnej organizacji”. W sprawie wykorzystano trzech TW. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 64487/II. IPN BU 0227/628 (64487/II).
.