Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Teofil
Nazwisko: Obernikowicz
Miejsce urodzenia: LENIE WIELKIE
Data urodzenia: 20-12-1949
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Obernikowicz, jeden z organizatorów NSZZ "Solidarność Chłopska" w gminie Dobrzyń nad Wisłą, od 14.04.1982 był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. IV KW MO we Włocławku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Młody", nr rej. 4636. Od 23.06.1983 kontrolę prowadził Referat SB w Lipnie. W dn. 06.11.1989 prowadzenie kwestionariusza zakończono, akta złożono w archiwum pod sygn. 1650/II. Akta o sygn. 1650/II zniszczono 10.11.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") wniesione przez Wydz. IV KW MO we Włocławku dla Jana Obernikowicza do dnia 18.03.1987 na podst. art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy o paszportach z 17.06.1959. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Teczka personalna Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Fala" prowadzonego od 30.10.1984 do 04.07.1987 przez RUSW w Lipnie. TW pseud. "Fala" został pozyskany w celu dostarczania informacji na temat działaczy b. NSZZ «Solidarność Chłopska» w gminie Dobrzyń nad Wisłą, przede wszystkim zaś inwigilacji J. Obernikowicza. W teczce zachowały się informacje na temat Jana Obernikowicza, figuranta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Młody". IPN By 0071/250 (4304/I).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 25.03.2020 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 135/20 dotyczące Jana Obernikowicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.