Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan Ludwik
Nazwisko: Wieczorkiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-09-1930
Imię ojca: Bohdan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze o nr 14842 sprawy prowadzonej przez Ref. V w porozumieniu z Ref. III PUBP w Puławach w okresie 13.12.1950 - 15.06.1951. Zauważono w Puławach i okolicznych miejscowościach ulotki antysowieckie „skierowane przeciwko Polsce Ludowej”. Ulotki ukazywały się seriami: pierwsza seria 8.11.1950 - ulotki z wierszem antyradzieckim, następnie przeciwko powszechnemu spisowi ludności, trzecia seria w grudniu 1950 pisana na maszynie do pisania, o treści „wrogiej szkalującej ustrój Polski Ludowej oraz ZSRR”. Sprawców wykryto i ujęto. Byli to trzej uczniowie szkoły średniej w Puławach, którzy założyli tajną organizację "Biało-Czerwone", w tym Bohdan Wieczorkiewicz, uznany za przywódcę grupy. Chłopcy zostali aresztowani, a wraz z nimi i ojciec jednego z nich. Przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Akt oskarżenia przeciwko uczniom sporządził PUBP w Puławach dnia 03.04.1951. 06.07.1951. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie uznał trzech chłopców winnymi. IPN Lu 015/712 (8404/III).
Akta sądowe sprawy prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie (Sr.367/51), a będącej konsekwencją śledztwa prowadzonego przez PUBP w Puławach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Pod koniec 1950 PUBP w Puławach zaczęło otrzymywać informacje o ulotkach antysowieckich pojawiających się w mieście i w okolicy. 16.12.1950 oraz 17.12.1950 zatrzymano sprawców - trzech uczniów liceum ogólnokształcącego w Puławach, w tym Bohdana Wieczorkiewicza. Zatrzymano również ojca jednego z chłopców. Akta zawierają m.in. liczne protokoły przesłuchań świadków, dowody rzeczowe w postaci zapisków i ulotek, opinie dyrekcji szkoły, biegłych i inne. Sprawa ojca jednego z chłopców została przekazana do odrębnego postępowania, które zakończyło się rozprawą 06.03.1951, natomiast przeciwko trzem uczniom Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Lublinie 15.06.1951 sformułowała akt oskarżenia. Bohdan Wieczorkiewicz został oskarżony z art. 88 & 1, w zw. z art. 86 & 2 KKWP oraz 23 & 1 Dekretu z dnia 13.06.1946 tj. o to, że od 06.1950 do 12.1950 wszedł w porozumienie z innymi osobami celem zmienienia przemocą ustroju Państwa Polskiego, a po to by cel zrealizować sporządzał i rozpowszechniał na terenie Puław ulotki, które miały "wzbudzić w Narodzie Polskim nienawiść do ustroju Polski Ludowej i zasadniczych założeń polityki Rządu Polskiego zmierzającego do zbudowania socjalizmu w Polsce". 06.07.1951 Bohdan Wieczorkiewicz został skazany na karę 5 lat więzienia oraz 1 roku pozbawienia praw publicznych i obywatelskich. 16.08.1951 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie zniósł karę pozbawienia praw publicznych i obywatelskich. 03.03.1953 Wojskowy Prokurator Rejonowy w Lublinie postanowił złagodzić w ramach amnestii karę więzienia o jedną trzecią. tj. do wysokości 3 lat i 4 miesięcy. Bohdan Wieczorkiewicz przebywał w więzieniach w Potulicach, w Strzelcach, Lublinie, Chełmie do 17.04.1954. Wydz. IV Karny Sądu Wojewódzkiego w Lublinie 20.03.1995 uznał za nieważny wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 06.07.1951 roku na Bohdana Wieczorkiewicza. IPN Lu 21/25 t. 1-3.
Akta sądowe sprawy prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie (Sr.121/51) przeciwko ojcu jednego ze współoskarżonych Bohdana Wieczorkiewicza, który został skazany w odrębnym procesie w dniu 06.03.1951. Bohdan Wieczorkiewicz jest wspominany w ww. aktach. IPN Lu 26/86.
Teczka osobowa i pracy informatora UB o pseud. "Ewa", zwerbowanej 17.02.1948 przez funkcjonariusza Wydz. V WUBP w Gdańsku, a wyrejestrowanej 20.01.1955 przez Szefa WUdsBP w Lublinie, więzionej w 1952 roku z powodu podejrzeń o przestępstwo z art. 7 dekretu z 13.06.1946. W aktach znajdują się zeznania Bohdana Wieczorkiewicza, w szczególności dotyczące jego wiedzy i kontaktów z informatorem pseud. "Ewa", przedwojenną pracownicą Wydz. II KOP. IPN Lu 0024/379 t. 1-3 (8771/I).
Akta stanowią mikrofilm akt kontrolnych śledztwa (Pr. II-159/52) oraz teczki personalnej informatora o pseud. „Ewa”, współpracującej z UB w okresie 17.02.1948 - 20.01.1955, przedwojennej pracownicy Korpusu Ochrony Pogranicza. Akta kontrolno-śledcze dotyczą sprawy prowadzonej przez WUBP w Lublinie w porozumieniu z Wojskową Prokuraturą Regionalną w Lublinie, w wyniku której informator „Ewa” została tymczasowo aresztowana i więziona w Areszcie przy WUBP w Lublinie w okresie 05.03.1952 – 19.05.1952 z oskarżenia z art. 7 dekretu z 13.06.1946 w zw. z art. 169 KWPK m.in. o próbę organizacji nielegalnego przekroczenia granicy przez B. Wieczorkiewicza. Śledztwo wobec informator „Ewy” umorzono stwierdzając niepopełnienie przestępstwa. W aktach znajdują się szczegółowe zeznania agentki „Ewy” na temat historii jej życia, w których m.in. opowiada o swojej znajomości z Bohdanem Wieczorkiewiczem, a także zeznania Bohdana Wieczorkiewicza dotyczące jego kontaktów z „Ewą”. IPN Lu 0228/337 (3064/1) mikrofilm.
.