Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Lanczewski
Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie
Data urodzenia: 12-12-1962
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aldona
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Lanczewski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Borek”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 05.01.1982 pod nr KA-47691 i była prowadzona przez Wydział V KWMO Katowice, a następnie przez Grupę Operacyjną w Jastrzębiu-Zdroju Wydziału V-2 KWMO Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że w dniu 13.12.1981 na terenie KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju został proklamowany strajk protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Górnicy żądali m.in. natychmiastowego uwolnienia internowanych i aresztowanych, przygotowywali się również „do obrony przed atakiem sił porządkowych przez budowę barykad”. Celem rozpracowania było ustalenie inspiratorów strajku oraz osób biorących „aktywny udział” w proteście, a także „zebranie dowodów procesowych p-ko winnym naruszenia przepisów dekretu o stanie wojennym”. W dniu 18.12.1981 w wyniku interwencji sił porządkowych strajkujący górnicy opuścili teren kopalni. Inspiratorzy protestu zostali skazani przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na kary pozbawienia wolności, a 93 aktywnych uczestników strajku, w tym Piotra Lanczewskiego, zwolniono dyscyplinarnie z pracy w KWK „Borynia”. Nałożono również 100 kar pieniężnych w ramach Kolegium Karno-Administracyjnego. SOR „Borek” została zakończona 26.04.1982. W dniu 10.04.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40790/II. IPN Ka 048/1112 (40790/II).
.