Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leopold
Nazwisko: Łukaszewicz
Miejsce urodzenia: Kożuchów
Data urodzenia: 26-11-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Izydora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leopold Łukaszewicz był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Górnicy”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 11.03.1987 pod nr KA 63671 przez Sekcję V MUSW Mysłowice. Sprawę założono na podstawie informacji dotyczącej kolportażu ulotek „Górnicy” sygnowanych przez Tymczasową Komisję Założycielską NSZZ „Solidarność” KWK „Mysłowice”, który miał miejsce 16.02.1987 przed kościołem pw. NSPJ w Mysłowicach. Celem sprawdzenia było ustalenie osób mających związek z drukiem i rozprowadzaniem „nielegalnych ulotek” oraz potwierdzenie istnienia TKZ. W związku z prowadzoną sprawą L. Łukaszewicz, który brał udział w kolportażu ulotek przed kościołem, został 11.05.1987 zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOS „Górnicy” pod nr KA 63671. Z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, a w celu „utrudnienia kontaktów” z działaczami b. „Solidarności” na terenie kopalni, Leopolda Łukaszewicza przeniesiono do pracy w innym oddziale. SOS „Górnicy” zakończono 26.01.1989 w związku z „likwidacją zagrożenia”. W dniu 28.04.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43299/II, a 08.06.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43299/2). IPN Ka 0169/1120 (43299/2) mikrofilm.
Leopold Łukaszewicz występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Górnicy”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 17.02.1989 pod nr KA 67962 i prowadzonej przez Sekcję V MUSW Mysłowice. Rozpracowanie wszczęto na podstawie informacji z której wynikało, że na terenie KWK „Mysłowice” w Mysłowicach zawiązał się Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Celem sprawy było ustalenie składu osobowego komitetu, motywów i form działalności oraz „neutralizacja zagrożenia”. Leopold Łukaszewicz, który wszedł w skład TKZ NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Mysłowice” i należał do aktywnych działaczy m.in. Komisji Informacji i Kolportażu, został zarejestrowany do SOR „Górnicy” 20.04.1989 pod nr KA 68339. SOR zakończono 29.08.1989 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. W dniu 01.10.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43557/II, a 23.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. IPN Ka 048/579 (43557/II), IPN Ka 0169/1374 (43557/2) mikrofilm.
Darowizna osoby prywatnej. Sprostowanie Leopolda Łukaszewicza odnośnie zwolnienia zatrzymanych górników z KWK „Mysłowice” oraz wydarzeń mających miejsce w kopalni w 1987 roku. IPN Kr 120/86.
.