Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Zarzycki
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 28-01-1970
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Termit” prowadzona przez Wydział V MUSW Bytom, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 16.03.1988 pod nr. rej. Ka 66051. W dn. 07.11.1988 SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Leszek Zarzycki został zarejestrowany do sprawy dn. 13.03.1989 pod nr. Ka 68113. Celem prowadzonej sprawy było ustalenie składu osobowego organizacji „Strzelec”, która zrzeszała uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Bytomia oraz była powiązana z Ob. V Konfederacji Polski Niepodległej. Do ścisłego kierownictwa organizacji należał Leszek Zarzycki. Ww. prowadził szereg akcji kolportowania ulotek oraz czasopism należących do KPN i NSZZ „Solidarność”. Za powyższą działalność był wielokrotnie zatrzymywany m.in. w dn. 24.01.1989 (za udział w nielegalnej manifestacji KPN), 22.02.1989 (za kolportaż ulotek KPN oraz plakat „Protest przeciw represjom SB wobec A. Słomki”), 01.04.1989 (za organizacje nielegalnego happeningu na terenie Bytomia). SOR zakończono dn. 22.01.1990 „z powodu „reorganizacji Służby Bezpieczeństwa” oraz „legalizacji struktur opozycyjnych”. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie 23.07.1990 nadano sygn. 44007/II. Sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej 26.07.1990. IPN Ka 048/851 t. 1-3 (44007/II).
Akta sprawy o wykroczenie. Leszek Zarzycki w dn. 05.04.1989 został oskarżony o to, że w dn. 22.02.1989 w Bytomiu bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał ulotki pt. „Apel” nawołujące do udziału w „nielegalnym wydarzeniu” oraz wstawił na widok publiczny plakat z napisem: „Protest przeciw represjom SB wobec A. Słomki –KPN” z dopiskiem „1.Próby eksmisji z domu 2.Konfiskata Fiata 126p 3.Bezkarność płk SB Zygadło-zabójcy matki Słomki”. W dn. 18.07.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Bytom zdecydowało o umorzeniu prowadzonego postępowania. IPN Ka 029/1109 (10064/III).
.