Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Ptak
Miejsce urodzenia: Złoty Stok
Data urodzenia: 19-02-1960
Imię ojca: Roman
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Flaga” prowadzona przez Grupę V RUSW Żory zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 20.08.1988 pod numerem Ka 67030. Waldemar Ptak został zarejestrowany do sprawy dn. 09.09.1988 pod nr. Ka 67162. Celem prowadzonej sprawy było ustalenie przyczyn strajku, który miał miejsce w dniach 19.08-25.08.1988 na KWK „ZMP” w Żorach. W toku prowadzonej sprawy ustalono, że jednym z uczestników strajku był Waldemar Ptak, który wchodził w skład Komitetu Strajkowego. Celem strajkujących była m.in. poprawa warunków socjalnych w zakładzie pracy oraz możliwość zalegalizowania związku zawodowego. Za udział w strajku ww. został zwolniony z pracy, a Prokuratura Rejonowa w Rybniku wszczęła postępowanie przygotowawcze, które zostało warunkowo umorzone 28.10.1988. Na mocy porozumienia Komitetu Strajkowego i dyrekcji KWK „ZMP” w dn. 16.11.1988 Waldemar Ptak został ponownie zatrudniony ww. kopalni. SOR zakończono dn. 20.03.1989. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie 17.04.1989 nadano sygn. 43296/II. Sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej 20.01.1989. IPN Ka 048/509 (43296/II), IPN Ka 0169/1117 (43296/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Nić” prowadzona przez Grupę V RUSW Żory została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 14.10.1988 pod numerem Ka 67346. Waldemar Ptak został zarejestrowany do sprawy dn. 20.04.1989 pod nr. KA 68342. SOR założono, ponieważ na terenie KWK „ZMP” w Żorach powstała Tymczasowa Komisja Założycielska NSZZ „Solidarność”. Celem ww. związku zawodowego, którego Waldemar Ptak został sekretarzem była legalizacja struktur związkowych na terenie kopalni. Działalność TKZ NSZZ „Solidarność” związana była z kolportowaniem prasy związkowej oraz organizowaniem „masówek”. SOR zakończono dn. 30.08.1989 z uwagi na legalizację struktur związkowych. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie 01.10.1989 nadano sygn. 43559/II. Sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej 04.10.1989. IPN Ka 048/581 (43559/II), IPN Ka 0169/1376 (43559/2) mikrofilm.
.