Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ryszard
Nazwisko: Ogórkiewicz
Miejsce urodzenia: Będzin
Data urodzenia: 11-10-1946
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Jan Ogórkiewicz został zatrzymany 13.12.1981 decyzją nr DG-2 Komendanta KWMO w Katowicach, ponieważ „jest szczególnie aktywny w akcjach strajkowych, rozpowszechnia wiadomości szkalujące ustrój socjalistyczny oraz władzę partyjne i państwowe”. Uchylenie internowania miało miejsce 29.04.1982 decyzją nr 904/82. IPN Ka 036/2593 t. 1 (38830/II).
Akta internowanego. Jan Ogórkiewicz na podstawie decyzji nr DG-2 z 13.12.1981 został osadzony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. W dn. 19.03.1982 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Internowanie uchylono 29.04.1982. IPN Rz 57/110 (1/82).
Jan Ogórkiewicz został zarejestrowany 07.09.1982 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Ogórek” nr Ka 50770 przez Wydział V-1 Grupa Operacyjna w Będzinie KWMO Katowice. W dn. 07.05.1985 KE przekazano do Sekcji V RUSW Dąbrowa Górnicza. Jan Ogórkiewicz był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Hucie „Będzin”. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej, która w latach 1980-1981 przeprowadziła kilka akcji strajkowych. W okresie od 13.12.1981 do 29.04.1982 był internowany. Po zwolnieniu z internowania J. Ogórkiewicza objęto kontrolą operacyjną, ponieważ „inspiruje byłych działaczy NSZZ >Solidarność< do bojkotowania nowych związków zawodowych”. Z J. Ogórkiewiczem przeprowadzono dwie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE zakończono 12.06.1987 z powodu „zgonu figuranta”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 06.08.1987 i złożono do archiwum pod sygn. 38830/II. IPN Ka 036/2593 t. 2 (38830/II).
.