Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Kazimierz
Nazwisko: Lamkiewicz
Miejsce urodzenia: Nowy Dwór Gdański
Data urodzenia: 15-11-1954
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan”, nr rej. 37004, prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk. Sprawa dotyczyła „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na SO krypt. „Związek”. Leszek Lamkiewicz, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w FPS „Polmo” w Tczewie, członek Zarządu Regionu, uczestnik strajku w zakładzie pracy, figurant sprawy krypt. „Mały”, miał być kontrolowany operacyjnie (wraz z kilkoma innymi osobami) przez TW pseud. „Ryszard”, „Kowalewski”, „Marcin”, „Zwoliński”, „Barański”, „Karol”. Był osobą przewidzianą do internowania. Nazwisko Leszka Lamkiewicza przechodzi w stenogramie plenum MKZ z 11.03.1981. IPN Gd 003/166 t. 8, 9, 10, 19, 23, 25 (185/IV).
Akta operacyjne Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku, zawierające meldunki dzienne za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”. Akcja dotyczyła internowania osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego. Akta zawierają również materiały dotyczące akcji krypt. „Klon”, polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Leszek Lamkiewicz, członek Zarządu Regionu i Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Polmo” w Tczewie z został wymieniony w wykazie osób internowanych z województwa gdańskiego, sporządzonym 13.12.1981. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Akta operacyjne krypt. "Gotowość" prowadzone od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/ V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. Leszek Lamkiewicz przechodzi w materiałach jako internowany członek Zarządu Regionu Gdańskiego, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w FPS „Polmo” w Tczewie. Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących Leszka Lamkiewicza, złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/83. IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (156/10, 911/2).
Od 13.02.1981 do 17.08.1982 rozpracowywany przez Wydz. III „A”/V KW MO w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Mały”, nr rej. 38805. Sprawa dotyczyła działalności Leszka Lamkiewicza w NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z rozpracowywanym rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18132/II. Akta o sygn. 18132/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta osobowe Leszka Lamkiewicza, internowanego 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 178 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Zgodnie z uzasadnieniem internowania, Leszek Lamkiewicz „podejmował działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. Został zwolniony z ośrodka odosobnienia 09.07.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 232 z 08.07.1982. IPN Gd 159/243.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko”, nr rej. 42220, prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. Akta zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Leszek Lamkiewicz figuruje w wykazie osób internowanych w Strzebielinku sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Materiały administracyjne Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 1982 roku zawierające wykazy internowanych oraz zwolnionych z internowania mieszkańców województwa gdańskiego. Leszek Lamkiewicz figuruje w „Wykazie osób internowanych - mieszkańców województwa gdańskiego stan na dzień 16.01.1982” oraz w „Wykazie osób internowanych oraz osób, wobec których uchylono internowanie”, z datą zwolnienia 08.07.1982. IPN Gd 321/132 (91/89, 7/86).
Leszek Lamkiewicz figuruje jako internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, na wykazach przekazanych z kolekcji prywatnych Romana Jankowskiego, Romana Rutkowskiego oraz osoby anonimowej. IPN Gd 649/202, IPN Gd 539/1, IPN Gd 879/1.
W aktach paszportowych Leszka Lamkiewicza znajdują się kopie decyzji o internowaniu ww. w stanie wojennym oraz charakterystyka działalności opozycyjnej ww. sporządzona 06.05.1983 przez Wydz. V KW MO w Gdańsku. Ww. był jednym z organizatorów strajku w sierpniu 1980 w Fabryce Przekładni Samochodowych "Polmo" w Tczewie. Po powstaniu NSZZ "Solidarność" pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej oraz był członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". Po internowaniu podejmował działania na rzecz utworzenia podziemnych struktur związkowych. IPN Gd 645/240485 (EAGD 240485).
.